Storing EFRO Webportaal

Storing EFRO Webportaal
Storing EFRO Webportaal
Gepubliceerd op: 15-december-2021

Het EFRO Webportaal heeft te maken gehad met een storing. Hierdoor was het op 15 december in veel gevallen niet mogelijk om aanvragen voor de 2e tranche REACT bij ons in te dienen.

We hebben al aangegeven dat we de rangorde van de aanvragen die we op 15 of 16 december ontvingen, vaststellen door middel van loting. Hierbij loten de aanvragen van 15 december en van 16 december dus gezamenlijk mee.  

Ook na een technische aanpassing bleek het op 16 december lastig om alle benodigde informatie in te dienen. Om alle indieners van aanvragen een gelijke kans te bieden, geldt hierbij nog het volgende: Wanneer als gevolg van de technische storingen informatie ontbreekt in de dossiers nemen wij hierover contact op met de aanvrager. Deze aanvragen zullen hetzelfde worden behandeld als de overige aanvragen die we op 15 of 16 december hebben ontvangen.