Slimme CO2-reductie (3.1)

Deze regeling is gesloten. De uiterste indieningsdatum was 1 maart 2021. 

Met onze subsidieregeling kunnen wij projecten ondersteunen binnen Technology Readiness Level 4 tot en met 8 (samenvatting programma OP Oost), die naast koolstofarme innovatie gericht zijn op; 

  1. het ontwikkelen & uittesten van nieuwe concepten & processen;
  2. onderzoek & ontwikkelen van nieuwe financieringsmodellen;
  3. ontwikkeling, testen, of demonstreren van innovatieve technologieën gericht op:
   • slimme (distributie)systemen;
   • de productie en distributie van hernieuwbare energiebronnen;
   • energieopslag;
   • energie efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie bij bedrijven, openbare gebouwen en in de woningbouw;
   • het terugdringen of hergebruik van grondstoffen en mineralen,
   • het vervangen van fossiele grondstoffen door biologische grondstoffen.
  4. slimme uitrol: pilots voor (grootschalige) praktijktesten en demonstratie in een operationele omgeving als laatste stap voor de marktintroductie.
  5. het verrichten van experimentele ontwikkelingen in een proeftuin gericht op (opschaling van) introductie van nieuwe milieu- en energietechnologie.
  6. exploitatie en upgraden van een proeftuin gericht op (opschaling van) introductie van nieuwe milieu- en energietechnologie.

  Openstelling

  De subsidieregeling Slimme CO2-reductie is beschikbaar voor projecten die zijn gericht op de S3-sector Energie en Milieutechnologie, inclusief biobased economy, al dan niet in combinatie met de S3-sector Agro & Food, Health of High Tech Systemen & Materialen, of de ondersteunende sectoren ICT, water, creatieve industrie, chemie en maakindustrie.

  Subsidie kan worden aangevraagd door drie of meer onafhankelijke samenwerkende organisaties. Er moet minimaal één mkb-onderneming betrokken zijn uit Gelderland of Overijssel. Kennisinstellingen, gemeenten, waterschappen, woningbouwverenigingen of coöperaties kunnen lid zijn van het samenwerkingsverband en ook subsidie aanvragen. Projecten mogen niet zijn gestart voordat de subsidie aanvraag is ingediend en niet langer duren dan 30 juni 2023.

  De subsidie bedraagt minimaal € 350.000,-- en maximaal € 2.000.000,-- per aanvraag, waarbij het subsidiepercentage per subsidieontvanger maximaal 40% van de subsidiabele kosten is. Voor een MKB-ondernemer is dit maximaal 50%. Bent u een kennisinstelling en bestaan uw activiteiten uit industrieel onderzoek of O&O in samenwerkingsverband, dan is de subsidie ook maximaal 50%.
  Als projectkosten komen kosten in aanmerking die rechtstreeks zijn toe te rekenen aan een project. Afhankelijk van het soort project berekenen wij de subsidiabele kosten in overeenstemming met de artikelen 18, 22, 25, 26, 27 of 29 van de algemene groepsvrijstellingverordening Staatssteun (Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014. Zie de Beleidsregels in 2019 voor details. 

  De middelen worden verdeeld volgens het “first come first serve” principe. Dit betekent dat subsidieaanvragen in behandeling worden genomen op volgorde van binnenkomst van aanvragen die compleet zijn.Voor meer informatie zie: Infoblad Slimme CO2-reductie samenwerkingsprojecten (PDF, 275 kB).

  Voorbeelden

  Betuwse Energie Samenwerking BES
  Duizenden huishoudens profiteren van Betuwse Energie Samenwerking (BES). Voor de BES is met behulp van de Radboud Universiteit (RU) een EFRO-subsidie ontvangen, waarmee diverse Gelderse bedrijven producten en diensten kunnen ontwikkelen om in de regio Rivierenland een zelfvoorzienende duurzame energievoorziening op te zetten. Resultaat: Er is nu Betuwestroom beschikbaar. Die stroom wordt bijvoorbeeld opgewekt met 780 zonnepanelen op een Culemborgse sporthal en binnenkort met 700 panelen op een carport, waaronder ook een laadstation voor deelmobiliteit wordt gerealiseerd. Via een burgerwindcoöperatie worden er in 2019 zeven windmolens gebouwd, goed voor 55 megawatt.

  Cair: een kosteneffectieve technologie voor CO2 afvang
  Binnen het CAIR project wordt een nieuwe technologie ontwikkeld en gedemonstreerd voor het afvangen van CO2 uit de lucht en uit rookgassen. Dit heeft een directe impact op de uitstoot van CO2 en de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer. Resultaat: Binnen het project is een proeffabriek ontwikkeld om de technologie verder te valideren en op grotere schaal te demonstreren om zo de volgende stap richting commercialisatie te kunnen zetten.

  Poedercoating LEAP
  In het project LEAP (Low Emission Application of Powdercoating) wordt door een vijftal Gelderse en Overijsselse mkb-bedrijven een poedercoatingtechnologie op basis van nieuwe kunstharsen, nieuwe verfformuleringen en nieuwe technieken ontwikkeld. Basis van de technologie zijn poedercoatings die op lagere temperaturen uitharden. De coating kan hierdoor ook gebruikt worden voor de temperatuurgevoelige ondergrond van bijvoorbeeld hout en kunststof. Resultaat:Door het werken bij lagere temperaturen wordt energie bespaard en doordat deze poedercoating oplosmiddelvrij is wordt een lagere CO2-uitstoot gerealiseerd.

  Hoe kan ik subsidie aanvragen?