Regelingen 2018

Voor deze regelingen kunt u geen subsidie meer aanvragen.

  • Grote R&D-projecten (21 maart 2018 t/m 28 februari 2019)
  • Stimuleren Proeftuinen (21 maart 2018 t/m 28 februari 2019)
  • Stimuleren cluster- en netwerkactiviteiten (21 maart 2018 t/m 28 februari 2019)

Beleidsregels

Voor de beleidsregels die van kracht zijn/waren zie: Beleidsregels in 2018

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Deze regeling is onder de Beleidsregels 2018 niet door het OP Oost-subsidieprogramma uitgevoerd.