Regelingen 2017

Voor deze regelingen kunt u geen subsidie meer aanvragen.

  • R&D-samenwerkingsprojecten (MIT) (3 juli t/m 7 september 2017)
  • R&D-samenwerkingsprojecten (MIT) (15 t/m 29 december 2017)
  • Grote R&D-projecten: Smart industries (1 maart t/m 9 mei 2017)
  • Grote R&D-projecten: Circulaire economie (15 april t/m 20 juni 2017)
  • Grote R&D-projecten: Algemene innovatie (3 oktober 2017 t/m 28 februair 2018)
  • Grote R&D-projecten: Koolstofarme innovatie (7 november t/m 28 februair 2018)
  • Stimuleren Proeftuinen (1 maart 2017 t/m 28 februair 2018)
  • Stimuleren cluster- en netwerkactiviteiten (1 maart 2017 t/m 28 februair 2018)

Beleidsregels

Voor de beleidsregels die van kracht zijn/waren zie: Beleidsregels in 2017

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Europa, Overijssel, Gelderland en het Rijk stelden in 2017 € 4,2 miljoen beschikbaar voor de mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Lees hierover meer op de pagina: Samenwerking met het Rijk (MIT) 2017.