Regelingen 2015

Voor deze regelingen kunt u geen subsidie meer aanvragen.

  • Voucherregeling (16 februari tot 19 mei)
  • Haalbaarheidsprojecten en innovatie-adviesprojecten 
    (a,b,d  9 mei en c 16 juni tot 31 december)
  • Innovatie samenwerkingsprojecten (19 mei tot 31 december)
  • Stimulering innovatieprojecten (30 juni tot 31 december)
  • Stimulering grote innovatieprojecten (7 juli t/m 15 september)
  • Stimuleren proeftuinen (7 juli t/m 15 september)
  • Cluster- en netwerkregeling (21 juli t/m 29 september)

Beleidsregels

Voor de beleidsregels die van kracht waren zie: Beleidsregels in 2015.

MKB innovatie-stimulering Regio en Topsectoren (MIT)

De managementautoriteit Oost-Nederland en het Rijk stelden in 2015 voor het eerst gezamenlijk € 8 miljoen beschikbaar. Lees hierover meer op de pagina samenwerking met het Rijk (MIT).