REACT-EU

In reactie op de Covid-pandemie hebben de EU-regeringsleiders besloten tot het instellen van een herstelprogramma "EU Next Generation". Onderdeel daarvan het is REACT-EU-programma. Met dit geld stimuleert de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie.

De beschikbare middelen

Om een snelle uitvoering mogelijk te maken, wordt het extra budget via de huidige EFRO-programma’s uitgegeven. Binnen het bestaande programma OP Oost 2014-2020 komt ongeveer € 48 miljoen beschikbaar voor REACT-EU. Dit geld kan vanaf  1april 2021 aan projecten worden toegekend en moet uiterlijk 31 december 2023 zijn besteed. OP Oost rekent ook nog op de tweede REACT-EU bijdrage uit Brussel. De hoogte van dit budget en inhoudelijke invulling van de 2e openstelling voor REACT-EU wordt naar verwachting eind 2021 bekend. De Management Autoriteit (MA) EFRO Oost-Nederland is verantwoordelijk voor toekenning en beheer van middelen.

Doelstelling

Bij het beschikbaar stellen van de REACT-gelden gaat de MA uit van de doelstelling van het huidige programma OP Oost 2014-2020: het versterken van de concurrentiepositie van Oost-Nederland als toonaangevende en innovatieve Europese regio. En het investeren in een slimmere en duurzame regio. De nadruk ligt op investeringen in innovatieve projecten op het gebied van digitalisering en groen, die gaan zorgen voor een veerkrachtig herstel van de economie.

Nieuw accent

Bij deze nieuwe prioriteit ‘Groen en digitaal herstel van de economie' ligt de nadruk minder op samenwerkingsprojecten tussen MKB en kennisinstellingen gericht op vroege fases van innovatie. De nadruk ligt meer op investeringen in slimme uitrol van innovatieve technieken en processen die de doelstellingen op het gebied van digitalisering en groen versnellen (hogere TRL-fase). Hiermee wordt voorgesorteerd op een snelle en succesvolle marktintroductie. Ook is er ruimte voor investeringen die bijdragen aan de versterking van het innovatieve ecosysteem op het gebied van groen en digitaal. Hierbij wordt gedacht aan publiek-private investeringen in onderzoeksfaciliteiten en valorisatie-activiteiten (bijvoorbeeld laboratoria, specialistische productieruimtes). Het doel hierbij is om MKB-bedrijven de mogelijkheid te geven nieuwe ideeën en producten op een toegankelijke manier te testen en door te ontwikkelen.

Projectideeën

Ideeën voor een REACT-EU project kunnen worden besproken met de MA. Gebruikt u daarvoor het projectideeformulier.

Openstelling en toekenning

Onder het tabblad 'Regelingen 2021' vindt u de subidieregelingen voor Ontwikkelingsprojecten REACT-EU (3.1) en Innovatieve ecosystemen REACT EU (3.2) 
De eerste openstellingvoor subsidieaanvragen is gestart op 1 april 2021. Als deadline voor de uitvoering van deze projecten geldt: 31 december 2023. Daarom is het belangrijk dat projecten uitvoeringsgereed zijn bij aanvraag. Bij de uitvraag naar projectvoorstellen, de beoordeling en het beheer van de projecten wordt zoveel mogelijk vastgehouden aan de huidige EFRO-systematiek. 

Meer informatie

Voor achtergrondinformatie over REACT EU zie: EU-begroting voor herstel