Algemene innovatie

Onderzoek versterken en technologische ontwikkelingen en innovatie bevorderen.

Oost-Nederland is een veelzijdige en dynamische regio, met een aantal internationale topbedrijven, tal van innovatieve MKB-bedrijven en drie universiteiten die goed staan genoteerd in de internationale rankings.

Uitdagingen zijn er ook:

  • Relatief beperkte R&D-uitgaven (zowel publiek als privaat)
  • Relatief lage arbeidsparticipatie en –productiviteit en laag aandeel hoger opgeleiden
  • Innovatiekracht gering en verspreid over veelheid aan MKB-bedrijven

Subsidie voor innovatie

Oost-Nederland wil onderzoek versterken en technologische ontwikkelingen en innovatie bevorderen in de sectoren: Agro & Food, Health, Hightech Systemen en Materialen (HTSM) en op crossovers tussen deze sectoren en de ondersteunende sectoren: water, creatieve industrie, chemie en maakindustrie (zie ook slimme specialisatiestrategie Oost-Nederland).

De focus ligt daarbij  op:

  • het ondersteunen van MKB-bedrijven bij experimentele ontwikkeling van nieuwe producten, diensten, processen of toepassingen, inclusief het ontwikkelen en testen van prototypes;
  • het stimuleren van proeftuinen en livinglabs, grootschalige praktijktesten en demonstraties binnen het MKB. MKB-ers kunnen samen met gebruikers nieuwe producten testen in een zo realistisch mogelijke omgeving;
  • het stimuleren van clustervorming en netwerken. Het MKB, kennisinstellingen en overheidsorganisaties wordt gestimuleerd om meer met elkaar in contact te komen. Op deze manier kunnen kennisinstellingen hun onderzoek beter afstemmen op de behoefte van de Oost-Nederlandse MKB'er. En kunnen MKB-ers elkaars toegevoegde waarde ontdekken. Dit zorgt voor meer innovatiegerichte samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers (met name tussen MKB-ers onderling en MKB en kennisinstellingen). Dit levert (sterkere) innovatieclusters en innovatienetwerken op.

Voorbeelden van typen projecten

  1. Ontwerpen van nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten (geen routinematige of periodieke wijzing van bestaande producten, productielijnen, fabricage processen, diensten etc.).
  2. De ontwikkeling van commercieel bruikbare prototypes.
  3. Testen van producten, procedés of diensten in proeftuinen.
  4. Samenwerking van meerdere ondernemers die gezamenlijk een nieuw product ontwikkelen.

Onderstaand project heeft onlangs subsidie ontvangen vanuit de Proeftuinregeling en sluit aan bij het thema innovatiestimulering.

Techmed proeftuin

De ‘TechMed proeftuin’ is een open innovatieomgeving waarin nieuwe technologische ontwikkelingen voor de gezondheidszorg kunnen worden getest in een zo realistisch mogelijke simulatieomgeving. Deze proeftuin is opgezet door de Universiteit Twente, en 3 ondernemers: Holland Innovative, De Koningh Medical Systems en Panton. De proeftuin staat ook open voor andere ondernemers. Een ondernemer kan een prototype of nieuwe dienst uitvoerig testen in het Experimental Centre for Technical Medicine (ECTM) van de UT, dat onder meer beschikt over een gesimuleerde operatiekamer en een intensive care unit.

Bent u mkb-er of een andere organisatie en heeft u een project wat aansluit bij het thema innovatiestimulering? Kijk op de pagina Regelingen 2018 of uw bedrijf of organisatie in aanmerking komt voor subsidie.