Jaarverslagen OP-Oost

Op Oost publiceert in mei een jaarverslag over het voorafgaande kalenderjaar.

Jaarlijks publiceert de Managementautoriteit een jaarverslag over het voorafgaande kalenderjaar. De jaarverslagen moeten worden goedgekeurd door de Europese Commissie.

Het eerste jaarverslag van het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland is verschenen in 2016. Hierin wordt verslag gedaan over de jaren 2014 en 2015. In 2018 is het derde jaarverslag vershenen.

Publiekssamenvatting Jaarverslag OP Oost 2017 (pdf 4,8 mb)
Publiekssamenvatting Jaarverslag OP Oost 2016 (pdf 3,9 mb)
Publiekssamenvatting Jaarverslag OP Oost 2014-2015 (pdf 1.2 mb)