Jaarverslagen en evaluaties

Jaarverslagen

Jaarlijks  publiceert de Managementautoriteit in mei een jaarverslag over het voorafgaande kalenderjaar. De jaarverslagen moeten worden goedgekeurd door de Europese Commissie.
In het eerste jaarverslag van het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland wordt verslag gedaan over de jaren 2014 en 2015.

Publiekssamenvatting Jaarverslag OP Oost 2017 (pdf 4,8 mb)
Publiekssamenvatting Jaarverslag OP Oost 2016 (pdf 3,9 mb)
Publiekssamenvatting Jaarverslag OP Oost 2014-2015 (pdf 1.2 mb)

Evaluaties

Door onafhankelijke partijen wordt kwaliteit en uitvoering van de vier EFRO-programma's geevalueerd. Met de 'lessons learned' kunnen verbeteringen nog in deze of de volgende programmaperiode worden doorgevoerd.

Tussentijdse Evaluatie Kennisontwikkeling en Innovatie (PDF 1,38 MB)
In november 2018 hebben onderzoekers aan de RUG de selectie en uitvoering van de innovatieprojecten (priroriteit 1) geëvalueerd.
Ex ante Evaluatie 4 NL OP (PDF 2.4 MB) 
In maart 2014 is op verzoek van het Ministerie EZ en de vier Nederlandse Landsdelen een rapport over de kwaliteit van de vier OP's opgesteld.