Nieuwsberichten

Europese bijdrage voor innovatieve mkb-ers in Gelderland en Overijssel

Snel handelen bij vergiftiging, medicijnresten uit oppervlaktewater, resistente bacteriën opsporen en flexibel produceren in de spuitgietindustrie.

9-4-2018

Subsidiekansen voor ondernemers met slimme & duurzame ideeën

In 2018 stelt OP Oost 28,5 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve en samenwerkende ondernemers in Overijssel en Gelderland.

1-4-2018

App geeft MS-patiënten meer grip op hun ziekte

Stand van zaken DiaPro MS: het project waarvoor de Gelderse bedrijven Drug Target ID (DTID) en Orikami via OP Oost een R&D-samenwerkingssubsidie kregen.

29-3-2018

Collectieve startbijeenkomsten op 10 en 17 april

Met nadruk zijn ook de projectpartners en de (financieel) medewerker, die de rapportages verzorgt, uitgenodigd.

22-3-2018

Europese steun voor samenwerkende ondernemers

Acht projecten in Overijssel en Gelderland ontvangen een bijdrage uit het Europees subsidieprogramma OP Oost 2014-2020.

6-3-2018

Uitkomsten QuickScan informatievoorziening 2017

In oktober 2017 is een enquête gehouden onder de subsidieaanvragers. We vragen projectmanager Marcia Brouwer (Overijssel) naar de uitkomsten.

30-1-2018

Europa stimuleert slimme en schone innovaties in Oost-Nederland

Vier projecten in Overijssel en Gelderland ontvangen een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

23-1-2018

Europese bijdrage voor innovatieve ondernemers in Oost Nederland

De Europese Unie en de provincies Overijsel en Gelderland stellen hiervoor bijna € 3 miljoen beschikbaar.

16-1-2018

Europa investeert in slimme en schone MKB bedrijven in Oost Nederland

Twaalf samenwerkende mkb-bedrijven in Gelderland en Overijssel kunnen nog dit jaar van start met de doorontwikkeling hun innovaties.

19-12-2017

Europese bijdrage van half miljoen voor Academy het Dorp

Siza en Academy Het Dorp willen door vernieuwing in de langdurige zorg, vraagstukken van mensen met een beperking aanpakken.

7-12-2017