Nieuwsberichten

Beleidsregel financiele correcties

Wijziging beleidsregel financiële correcties

Op 14 mei 2019 heeft de Europese Commissie een nieuw richtinggevend advies opgesteld voor het uitvoeren van financiële correcties.

27-8-2019

Euo's

Verantwoording loonkosten

In het Infoblad "verantwoording loonkosten" zijn de mogelijkheden voor loonkostenverantwoording schematisch weergegeven.

16-7-2019

figuur met stand van zaken OP Oost

Publiekssamenvatting Jaarverslag 2018

Het vierde jaarverslag (2018) van OP Oost is vastgesteld door het Comité van Toezicht en wordt 24 juni aan de Europese Commissie aangeboden

20-6-2019

Plaatje folder  CO2 reductie

Nieuwe folder 'slimme CO2-reductie'

OP Oost financiert mee bij reductie van CO2! In deze folder leest u meer over de mogelijkheden.

7-6-2019

WvdW 2018

Uw project in de spotlights

Bent u betrokken bij een mooi project en wilt u dat bij een breder publiek onder de aandacht brengen?

3-6-2019

Interactief beeldscherm Ipad

Subsidie voor twee proeftuinen en één cluster en netwerkproject

Drie projecten, die de samenwerking stimuleren en testmogelijkheden voor het MKB facilitairen, ontvangen een bijdrage van OP Oost.

20-5-2019

Geld voor Innovatiefonds Gelderland

Nieuw innovatiefonds voor mkb in Gelderland

Gelderse mkb'ers die kapitaal zoeken voor de ontwikkeling van hun unieke technologie kunnen vanaf september gebruik maken van ION+

20-5-2019

Financiering Innovatie en CO2- reductie

35,5 miljoen voor Innovatie en slimme CO2-reductie

De middelen zijn beschikbaar tussen 16 mei en 31 oktober en worden verdeeld volgens het “first come first serve” principe

12-5-2019

Slimme CO2-reductie

OP Oost financiert mee bij slimme reductie van CO2

Meer samenwerking, een hoger omzet uit nieuwe producten, het aandeel hernieuwbare energie omhoog en de CO2 uitstoot omlaag.

12-5-2019

Europese vlag

Dag van Europa en Verkiezingen Europees Parlement

Stemmen bij de Europese verkiezingen betekent inspraak hebben over de koers die de EU de komende vijf jaar volgt.

3-5-2019