Nieuwsberichten

Neem een kijkje in de toekomst!

Wil je weten hoe Virtual-Reality patiënten helpt beter te genezen of hoe een windturbine er van binnen uitziet?

6-9-2019

Subsidie voor twee slimme en duurzame oplossingen

Schadelijke darmbacteriën ontdekken door ademanalyse en het in goede conditie bewaren van eiproducten met behulp van elektrische spanning.

6-9-2019

Wijziging beleidsregel financiële correcties

Op 14 mei 2019 heeft de Europese Commissie een nieuw richtinggevend advies opgesteld voor het uitvoeren van financiële correcties.

27-8-2019

Verantwoording loonkosten

In het Infoblad "verantwoording loonkosten" zijn de mogelijkheden voor loonkostenverantwoording schematisch weergegeven.

16-7-2019

Publiekssamenvatting Jaarverslag 2018

Het vierde jaarverslag (2018) van OP Oost is vastgesteld door het Comité van Toezicht en wordt 24 juni aan de Europese Commissie aangeboden

20-6-2019

Nieuwe folder 'slimme CO2-reductie'

OP Oost financiert mee bij reductie van CO2! In deze folder leest u meer over de mogelijkheden.

7-6-2019

Uw project in de spotlights

Bent u betrokken bij een mooi project en wilt u dat bij een breder publiek onder de aandacht brengen?

3-6-2019

Subsidie voor twee proeftuinen en één cluster en netwerkproject

Drie projecten, die de samenwerking stimuleren en testmogelijkheden voor het MKB facilitairen, ontvangen een bijdrage van OP Oost.

20-5-2019

Nieuw innovatiefonds voor mkb in Gelderland

Gelderse mkb'ers die kapitaal zoeken voor de ontwikkeling van hun unieke technologie kunnen vanaf september gebruik maken van ION+

20-5-2019

35,5 miljoen voor Innovatie en slimme CO2-reductie

De middelen zijn beschikbaar tussen 16 mei en 31 oktober en worden verdeeld volgens het “first come first serve” principe

12-5-2019