Wijziging beleidsregel financiële correcties

27-8-2019 Beleidsregel financiele correcties

Europese en nationale regelgeving bepalen welke kosten voor subsidie in aanmerking komen. Als een subsidieontvanger niet voldoet aan deze regels, dan moet de subsidie worden gecorrigeerd. Het opstellen van een bijbehorende correctietabel is een Europeesrechtelijke verplichting.

Op 14 mei 2019 heeft de Europese Commissie een nieuw richtinggevend advies opgesteld voor het uitvoeren van financiële correcties. In haar nieuwste advies heeft de Commissie met name verduidelijkt wanneer uitgaven niet volgens de aanbestedingsregels zijn. Inhoudelijk gaat het om kleine wijzigingen. Het betreft vooral een preciezere omschrijving van verschillende onregelmatigheden. De beleidsregel wordt er dus niet zozeer strenger of soepeler op, wel completer.

Beleidsregel financiële correcties

Er zijn vier Managementautoriteiten: één per landsdeel. Om ervoor te zorgen dat zij uniform optreden, stellen zij gezamenlijk een Beleidsregel financiële correcties op. Deze beleidsregel bevat een tabel waarin staat welke correctie op een verstrekte subsidie wordt toegepast als een subsidieontvanger niet voldoet aan een bepaalde verplichting. De gewijzigde beleidsregel treedt begin september in werking.

Hier vindt u de gewijzigde paragraaf:
prb-2019-6002 Gelderland financiële correcties 2014-2020

Terug naar nieuwsoverzicht