Waar gaan Europese subsidies naar toe?

2-6-2017 Bezoekers WUR op 13 mei 2017


In Oost Nederland kon iedereen, die hierover meer wilde weten, een bezoek brengen aan Demcon in Enschede, het Provinciehuis in Zwolle en de Wageningen University en Research (WUR).

Maatschappelijke vraagstukken

Op de locatie van de WUR konden bezoekers alles te weten komen over welke projecten subsidie krijgen, hoe zij bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken en wat hierbij de uitdagingen zijn. Meer dan tien ondernemers en onderzoekers van door de EU gesubsidieerde projecten vertelden over o.a voedingsmiddelen die bijdragen gezondheid van mens en dier, vleesvervangende producten die voedseltekorten verminderen, oplossingen voor natuurlijke wateroverlast als gevolg van klimaatverandering etc. Er was een projectenmarkt ingericht, er waren presentaties en er waren rondleidingen bij Friesland Campina. Met ruim 100 geïnteresseerde bezoekers en daarbij de buren van Wageningen Hoog was de sfeer in gebouw Orion levendig en inspirerend. De organisatie kijkt terug op een geslaagde dag!

Bekijk hier een korte impressie.

Resultaten zichtbaar maken

Bij Demcon vond naast een rondleiding voor belangstellenden op vrijdag 12 mei ook de presentatie van de het eindverslag van het EFRO GO programma “Europa werkt in Oost Nederland” plaats. D66 Europarlementariër Van Miltenburg kreeg  uit handen van gedeputeerde Traag van provincie Overijssel het eerste exemplaar aangeboden. Met deze uitgave wordt aan de hand van feitelijke resultaten en inspirerende interviews duidelijk gemaakt wat de opbrengsten van het Europese subsidieprogramma voor de regio zijn.

Bekijk hier de publieksversie van het eindverslag

In het provinciehuis in Zwolle was de ‘reizende tentoonstelling’ met resultaten van het GO-EFRO programma te bezichtigen. Inwoners kunnen zien hoe de bereikbaarheid, de aantrekkelijkheid en de leefbaarheid van hun directe leefomgeving is verbeterd en hoe de werkgelegenheid een impuls heeft gekregen. Met behulp van een digitale presentatie wordt zichtbaar welke projecten de steden, gemeentenen en de provincie met behulp van oa. Europese subsidie hebben gerealiseerd.

Bekijk hier alle presentaties van de reizende tentoonstelling.

Bedankt!

Het succes van de Kijkdagen in 2017 in Oost Nederland had niet tot stand kunnen komen zonder medewerking van Demcon, de WUR, Friesland Campina en alle enthousiaste projecten die veel tijd en energie hebben gestoken in de organisatie en promotie van dit evenement. Daarvoor onze hartelijke dank!

Terug naar nieuwsoverzicht