Voorgenomen openstellingen 2017

18-12-2016 Anko Jan Maringa

Binnen het programma worden verschillende subsidieregelingen aangeboden, wat is de gedachte hierachter?

Er zit een logisch verband tussen de subsidieregelingen. Door de cluster- en netwerkprojecten ontmoeten ondernemers en kennisinstellingen elkaar en vindt uitwisseling van kennis plaats. Hieruit kunnen nieuwe projectvoorstellen voortkomen die passen binnen de samenwerkingsregelingen. Voor mkb-initiatieven tot € 200.000 subsidie is er de regeling R&D-samenwerkingsprojecten.

Voor samenwerkingsprojecten waarin ook grootbedrijven en kennisinstellingen kunnen participeren zijn er, binnen de regeling Grote R&D samenwerkingsprojecten, subsidiemogelijkheden tot € 2 miljoen subsidie. Ten slotte kunnen de ontwikkelde producten getest worden in real-time testomgevingen, de proeftuinen.
Om de geteste producten naar de markt te brengen zijn er vervolgens diverse participatie en leningfondsen zoals het Topfonds Gelderland en het Innovatiefonds Overijssel die beheerd worden door PPMOost.

Welke regelingen kunnen we verwachten in 2017?

Er zijn veel overeenkomsten tussen de openstellingen van 2017 en 2016. Belangrijk verschil is dat voorlopig is besloten de regeling voor kleine projecten tot maximaal € 50.000 niet open te stellen. De andere regelingen worden in gewijzigde vorm opengesteld. De regeling voor Grote R&D-samenwerkingsprojecten wordt in 2017 eerst opengesteld met twee specifieke thematische tenders voor Smart Industry en Circulaire economie. Hiervoor geldt een verhoogde subsidiepercentage van 50%.  We willen graag nog meer initiatieven uit deze sectoren stimuleren. Hierna willen we deze nog een keer voor  algemene innovatie openstellen  met het resterende budget voor 2017maar dan met het gewone subsidiepercentage van 40%. De regelingen voor Proeftuinen, Cluster- en netwerkprojecten en de gewone R&D-samenwerkingsprojecten willen op een grotendeels gelijke wijze als 2016 doorzetten. Een globaal overzicht van de planning kun je hier bekijken: voorgenomen openstellingen 2017 (PDF 214 kB).

Wanneer is het zeker dat deze programmering doorgaat?

Op basis van de ervaringen met de aanvragen uit 2016 passen we op dit moment de subsidieregels aan. Er worden ook een paar kleine aanpassingen doorgevoerd op punten waarop de regels van 2016 onduidelijk zijn gebleken. Ik verwacht dat de regels en de daarmee samenhangende programmering uiterlijk half februari definitief worden vastgesteld.

Waarom wordt er gewerkt met tenders en worden niet alle regelingen het hele jaar opengesteld?

Bij veel belangstelling is een tender eerlijker voor de aanvragers, iedereen heeft een gelijke kans en de beste aanvragen worden gehonoreerd. Nadeel is dat we bij tenders geen ruimte kunnen bieden voor het bijstellen van de aanvraag als deze niet helemaal past binnen de voorwaarden. Bij de ‘first come first serve’ systematiek kan dit wel, maar dan gaat het er om wie het eerste zijn complete aanvraag heeft ingediend. Dit is weer nadelig voor aanvragers die net iets meer tijd nodig hebben om hun idee goed uit te werken, of om de juiste projectpartner te vinden. De (Grote) R&D samenwerkingsprojecten worden als tenders opengesteld. De proeftuin regeling en de Cluster en netwerkregeling worden het hele jaar opengesteld.

Ben je tevreden over de resultaten van 2016?

Ja. Wij zijn nu nog bezig met de beoordeling van de aanvragen van de laatste tender Grote R&D-samenwerkingsprojecten van november vorig jaar. Op 20 januari geeft de Deskundigencommissie haar advies over deze aanvragen. We denken dat we met alle aanvragen ingediend in 2015 en 2016 circa 45% van de totaal beschikbare middelen van het programma hebben gecommitteerd. Daarmee hebben we al een groot aantal MKB bedrijven bereikt. Een goed resultaat na twee jaren van uitvoering. Overigens staan de Proeftuinregeling, de regeling R&D-projecten en de Cluster en netwerkregeling ook nu nog open tot eind februari 2017.

Terug naar nieuwsoverzicht