Vijf slimme en duurzame projecten van start met EFRO-bijdrage

6-7-2018 Drones voor veiligheid

Medicijnen bij bekkenproblemen, precieze toediening van insuline, slim irrigeren van gewassen, en nieuwe mogelijkheden voor het inzetten van drones. Vijf projecten in Overijssel en Gelderland ontvangen een bijdrage uit het Europees subsidieprogramma OP-Oost 2014-2020. Hierin werken de EU, het Rijk, en de provincies samen aan een slimme en schone economie die zorgt voor duurzame groei en werkgelegenheid.

De 24 bedrijven en kennisinstellingen ontvangen in totaal, 3,5 miljoen euro subsidie. Samen met de eigen bijdragen van bedrijven is dit een investering van ruim 8,3 miljoen in de economie in Gelderland en Overijssel.

Medicijnen voor bekkenbodemproblemen

Het project DIABIP (DIAgnose en Behandeling van Incontinentie en Prolaps) wil onderzoeken of medicijnen, die goedgekeurd zijn voor andere ziektes, geschikt zijn als medicijnen voor verzakking van de bekkenbodem en ongewenst urineverlies. Ook wordt aan de hand van DNA een test ontwikkelt die voorspelt of er extra risico is op bekkenbodemproblemen. Het consortium Radboud Universiteit (Nijmegen), Drug Target ID B.V. (Nijmegen) en Nimagen B.V. (Nijmegen) ontvangt een subsidiebedrag van € 948.808 De totale kosten bedragen € 1.463.020.

Betere toediening insuline

Het project ‘MAP’ (Microneedle Artificial Pancreas system for postprandial glucose control) ontwikkelt drie nieuwe producten voor een snelle, nauwkeurige en persoonlijke bijstelling van de bloedsuikerspiegel. Nu is dit nog omslachtig en gebaseerd op een schatting van de juiste hoeveelheid insuline. Dit heeft een onzeker effect op de gezondheid van patiënten. Het consortium U-Needle B.V. (Enschede, Overijssel), Inreda Diabetic B.V. (Goor, Overijssel), en Universiteit Twente (Enschede, Overijssel) ontvangt een subsidiebedrag van € 1.341.506. De totale kosten bedragen € 3.353.766.

Slim sproeien

Het project ‘Smart Irrigation’ optimaliseert het watergebruik van verschillende gewassen. Hiervoor wordt een module ontwikkelt die pp locatie, bijvoorbeeld in een boomgaard, metingen uitvoert voor bodemvochtpercentage, geleidbaarheid en bodemtemperatuur. Deze gegevens worden direct, samen met gegevens uit weerstations, verstuurd naar een webportal. Dit zorgt voor een optimaal bodemvochtpercentage, wat goed is voor gewas en milieu. Het consortium ESTEDE Business Solutions B.V. (Aalten), Dorset Identification B.V. (Aalten), Meeuwse Handelsonderneming B.V. (Goes), Van de Water Fruit B.V. (Goes), Mts. F.W. Bunt en C.M.A. Bunt - Vink (Slijk-Ewijk), Delphy B.V. (Wageningen), Mts. M.A., Y.A.A., M.M. Leewis – Hoeflaken (Tuil) en Mts. Steijn - C.A. Bal (Kwadendamme) ontvangt een subsidiebedrag van € 429.699. De totale kosten bedragen € 1.074.248.

Proeftuin voor drones

In het proeftuinproject ‘UIVER’ (Unmanned Intelligent Verification & Effective Response) worden, met inzet van drones, veiligheidssystemen bij inbraak, vermissing en verkeersongevallen getest en ontwikkelt. Daarnaast wordt op de Twente Safety Campus een drone-testfaciliteit uitgebouwd. De testfaciliteit wordt later commercieel ingezet voor verdere ontwikkeling van drones en verbetering van veiligheid. Het consortium Veiligheidsregio Twente (Enschede), RJ Safety & Security B.V. (Enschede), Robor Electronics B.V. (Enschede), State of Motion B.V. (Enschede), Stichting Saxion (Enschede), INCAA Computers B.V. (Ugchelen) en Universiteit Twente (Enschede) ontvangt een subsidiebedrag van € 599.211. De totale kosten bedragen € 1.498 .027.

Dronetechnologie voor MKB

Het cluster en netwerkproject ‘SPACE53’ brengt mkb-bedrijven uit Oost-Nederland bij elkaar voor kennisdeling en samenwerking op het gebied van drone-technologie. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt geoefend, onderzocht en geleerd. Het doel is nieuwe drone-technologie toe te passen in concrete marktgerichte plannen en projecten. Het consortium Stichting Space53 (Enschede), Stichting Saxion (Enschede), en Universiteit Twente (Enschede) ontvangt een subsidiebedrag van € 499.927. De totale kosten bedragen € 999.852.

Terug naar nieuwsoverzicht