Verantwoording loonkosten

16-7-2019 Euo's

In het nieuwe Infoblad "verantwoording loonkosten" zijn de zes verschillende mogelijkheden voor loonkostenverantwoording schematisch weergegeven.

Als u voor de uitvoering van projectactiviteiten medewerkers uit uw organisatie inzet, kunt u de loonkosten die hiermee verband houden opvoeren. Voor ondernemers is het verantwoorden en onderbouwen van gemaakte kosten voor een EFRO-project geen alledaags werk. Het komt dan ook voor dat gedeclareerde kosten moeten worden afgekeurd omdat ze niet voldoen aan de geldende (Europese) regelgeving.

Vanuit Brussel zijn daarom in 2018 drie vereenvoudigingen in de regelgeving doorgevoerd maar daarvan wordt nog weinig gebruik gemaakt. We hebben daarom alle mogelijkheden nog eens voor u op een rijtje gezet.

Bekijk hier: Infoblad verantwoording loonkosten.

Terug naar nieuwsoverzicht