Veel belangstelling 2e tender ‘Grote R&D samenwerkingsprojecten’ (3.3)

2-12-2016 Kalender

2e tender 3.3. gesloten

Woensdag 15 november middernacht sloot het loket voor subsidieaanvragen in het kader van de 2e tender 'Grote R&D samenwerkingsprojecten' (3.3).
Er zijn 40 aanvragen ingediend voor een totaalbedrag van bijna € 50 miljoen.

In deze 2e tender Grote R&D samenwerkingsprojecten is  ruim € 26 miljoen subsidie beschikbaar. Voor prioriteit 1. Algemene innovatie  ruim € 15 miljoen en voor prioriteit 2. Koolstofarme innovatie ruim € 11 miljoen. Dit bedrag kan, afhankelijk van eventuele Rijkscofinanciering, nog hoger worden.

Ingediende aanvragen

Voor prioriteit 1. zijn14 aanvragen ingediend. Het betreft 5 Gelderse, 1 Overijssels en 8 Overijssels/Gelderse projecten, voor een totaal bedrag van ruim € 16 miljoen.
Voor prioriteit 2. zijn 26 aanvragen ingediend. Het betreft 13 Gelderse projecten, 10 Overijsselse en 4 Overijssels/Gelderse projecten voor een totaal bedrag van ruim € 32 miljoen.

Hoe nu verder?

De subsidiebeoordelaars van  het OP Oost toetsen de aanvragen op compleetheid, (subsidie)technische en de beleidsmatige criteria.
Naar verwachting worden de aanvragen eind januari voorgelegd aan de deskundigencommissie. Op basis van de projecten die compleet en positief getoetst zijn en de adviezen van de deskundigencommissie, zullen GS van Gelderland daarna besluiten aan welke projecten subsidie wordt toegekend.

Resultaten 1e tender

In de eerste tender Grote R&D samenwerkingsprojecten 3.3 (openstelling 1 maart t/m 3 mei) werden 17 aanvragen ingediend voor een totaalbedrag van bijna € 14 miljoen.  Deze eerste tender is inmiddels afgerond; er zijn 12 aanvragen toegekend voor een bedrag van ruim € 10 miljoen (incl. Rijkscofinanciering).

De regeling

Subsidie kon worden aangevraagd door twee of meer onafhankelijke samenwerkende organisaties. Er moet minimaal één mkb-onderneming betrokken zijn. Het project moet gericht zijn op de uitvoering van een gezamenlijke experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek in combinatie met experimentele ontwikkeling.

Terug naar nieuwsoverzicht