Twee projecten van start

26-2-2017 Rollator

In deze innovatieve projecten werken Gelderse en Overijsselse ondernemers samen aan nieuwe producten en processen die hun marktpositie versterken. 

Veilige rollator

In het project ‘Safewalker’ werken drie partners uit Gelderland (Apeldoorn en Zutphen) samen aan een ultralichte rollator die veiliger en gebruiksvriendelijker is dan de huidige standaard.

Problemen met rollators worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door (te kleine) onstabiele wielen, beperkte wielbasis en ondeugdelijke remmen bij nat weer. De Safewalker wordt veiliger, verlaagt de belasting bij de gebruiker, de gebruiker blijft langer mobiel en kan sneller reageren door een lagere weerstand. Bijkomend voordeel van de te ontwikkelen rollator van magnesium is dat dit materiaal beter te recyclen is dan het nu veelal toegepaste carbon (of aluminium) en een hoge dempingscapaciteit heeft. De samenwerkende partijen investeren € 260,000,- met daarbij een subsidie van ruim € 143.000,- is in totaal sprake van een investering van ruim € 400.000,-.

Multifunctionele robot in de stal

Binnen het project 'Het dier centraal' van partners uit Gelderland (Lunteren) en Overijssel Oldenzaal) wordt een intelligente ruwvoerrobot voor de kalverhouderij ontwikkeld die veel meer is dan een zelfrijdende voermengwagen. Door de input van sensoren te vertalen naar het voerschema, kan de robot op dierniveau handelen. Er worden functionaliteiten aan de robot toegevoegd waardoor deze telkens een specifieke functie kan vervullen zoals: voeren van ruwvoer en melk doseren. Door de modulaire opbouw is het ook mogelijk om bijvoorbeeld een veegunit te integreren. Einddoel is dus een nieuwe generatie robots waarbij het dier centraal staat en vooral gelet wordt op bredere inzetbaarheid, het integreren in de keten en het toepassen van meer robots in één systeem. De samenwerkende partners investeren ruim € 419.000,- met daarbij een subsidie van € 200.000,- is er in totaal sprake van een investering van ruim € 619.000,-.

Terug naar nieuwsoverzicht