Twee medische innovaties van start met bijdrage van EU en regio

1-9-2020 Leren lezen

Twee medische innovaties kunnen van start met steun van de Europese Unie en de provincie Gelderland. Het gaat om een slimme spraakanalyse bij ouderen en een leeshulp voor kinderen en een monitor voor het vaststellen van gevolgen van bloeddrukdaling bij ouderen. Deze twee projecten ontvangen een bijdrage uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO).

Slimme spraakhulp

Het consortium verbonden aan het project ‘Speech Technology for virtual Care Assistant & Reading Tutor’ ontwikkelt spraaktechnologie-applicaties. De zorg-assistent (Care Assistant) is een nieuwe module. Deze module is gebaseerd op een bestaande virtuele Assistent die ziektes als Parkinson en Alzheimer vaststelt op basis van spraakkenmerken. De nieuwe zorg-assistent kan op basis van spraakanalyse geestelijke achteruitgang vaststellen en zo mantelzorgers in een vroeg stadium voorbereiden op een veranderende zorgvraag. De nieuwe digitale docent (Reading Tutor) motiveert, kinderen met en leerachterstanden bij het lezen en past zich automatisch aan hun niveau. Dit bevordert het welzijn en succes van de leerlingen en hiermee wordt uitval en specialistisch onderwijs voorkomen. Het consortium bestaat uit: Radboud Universiteit (Nijmegen), Virtask (Harfsen)en 8D Games (Leeuwarden). Zij ontvangen een subsidievan € 739.644. De totale kosten bedragen € 1.718.617

Duizeligheid bij ouderen

Veel ouderen hebben last van duizeligheid bij het opstaan en een verhoogde kans op vallen veroorzaakt door een diepe en aanhoudende bloeddrukdaling (Orthostatische hypotensie). Het project PROHEALTH ontwikkelt een draagbare sensor  voor het meten van hersendoorbloeding gebaseerd op Near Infrared Spectroscopy. Hiermee wordt in het dagelijks leven de doorbloeding gemonitord en worden preventieve behandelingsstrategieën ontwikkeld. Het consortium bestaat uit: de Radboud Universiteit (Nijmegen), Radboud UMC (Nijmegen), Artinis Medical Systems (Elst) en Orikami, (Nijmegen). Zij ontvangen een subsidiebedrag van € 1.386.248. De totale kosten bedragen € 3.465.621.

OP Oost 2014-2020

Productvernieuwing leidt tot meer concurrentiekracht en daarmee meer banen in Oost-Nederland. Het EFRO-subsidieprogramma OP Oost 2014-2020 ondersteunt daarom innovatieve en duurzame projecten van ondernemers in de sectoren Agro & Food, Health, High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en Energie- en Milieutechnologie (EMT) inclusief biobased economy. Daarnaast wordt de samenwerking met andere ondernemers, kennisinstellingen, en overheden gestimuleerd.

Terug naar nieuwsoverzicht