Twee innovaties van start met bijdrage van de regio en de EU

14-7-2020 Veevoeder

Twee innovaties van start met bijdrage van de regio en de EU 

Een ketengerichte aanpak voor emissiearm veevoer en een katheter om in het lichaam te kunnen scannen. De 11 bedrijven en kennisinstellingen achter deze twee slimme en duurzame projecten kunnen van start met de doorontwikkeling van hun innovaties. Zij ontvangen hiervoor samen bijna € 1,5 miljoen uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO). Dat fonds wordt gevoed door bijdragen vanuit de EU en de provincies Gelderland en Overijssel.

Veevoer met minder uitstoot

In het project “Emissiearm veevoer” ontwikkelen de partners diervoeding met minder uitstoot van CO2 en stikstof. Hierbij zijn alle sectoren in de diervoederketen betrokken. Specifiek kijken ze naar nieuwe grondstoffen, met alternatieve eiwitbronnen, die de methaanuitstoot bij het vee verlagen. Daarnaast onderzoeken de bedrijven het terugdringen van CO2 en stikstof bij de productie van diervoedingsproducten, de herkomst van de grondstoffen en het gebruik van alternatieve en lokale bronnen zoals broodrestproducten. Ook is er aandacht voor innovatieve meer duurzame toevoegingsmiddelen (additieven) die de gezondheid waarborgen en de eiwit- en energiebenutting verbeteren. Tot slot werken de bedrijven aan een nieuwe database en software waarmee de samenstelling van diervoeding wordt berekend met een hoog eiwitgebruik maar met een lage CO2 uitstoot. De zeven partners: Feed Innovation Services (Wageningen), Zetadec (Wageningen), Agruniek Rijnvallei (Wageningen), Klaremelk (Ermelo), FeedValid (Poederoijen), OFS (Doesburg), Agrivital International (Rossum) ontvangen samen een subsidiebedrag van € 479.236. De totale kosten bedragen € 993.254.

Scannen in het lichaam

Om adequate diagnoses te stellen bij (kanker)patiënten zetten artsen steeds vaker beeld gestuurde therapie en chirurgie in met zeer kleine insneden (invasieve chirurgie). Het project ‘Next Gen In-Vivo Cancer Diagnostics’ ontwikkelt een kathetersysteem om in het lichaam (in-vivo) met behulp van infrarood licht, de zo geheten Optical Coherence Tomography (OCT), een diagnose te stellen. Hiervoor is al een technische haalbaarheidsstudie afgerond. In dit EFRO-project ontwikkelt én optimaliseert het consortium onderdelen voor het gebruik in de kliniek. Het consortium bestaat uit Bruco Integrated Circuits (Borne), Stichting Katholieke Universiteit Radboudumc (Nijmegen), Universiteit Twente (Enschede), Scinvivo (Amsterdam) en ontvangen een subsidiebedrag van € 1.071.454.  De totale kosten bedragen € 2.315.741.

OP Oost 2014-2020

Productvernieuwing is de basis voor behoud en vergroting van de concurrentiekracht en daarmee voor behoud van werkgelegenheid in Oost-Nederland. Het EFRO-subsidieprogramma OP Oost 2014-2020 ondersteunt daarom innovatieve en duurzame projecten van ondernemers in de sectoren Agro & Food, Health, High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en Energie- en Milieutechnologie (EMT) inclusief biobased economy. Daarnaast wordt de samenwerking met andere ondernemers, kennisinstellingen, en overheden gestimuleerd.

Terug naar nieuwsoverzicht