Subsidiemogelijkheden EFRO OP Oost in 2017

9-3-2017 Europese bijdrage


Er is ruim € 47 miljoen beschikbaar. De voornaamste doelgroep zijn mkb-ers met innovatieve &  duurzame  ideeën. Daarnaast is er aandacht voor samenwerking met andere (grote) ondernemingen, kennisinstellingen, overheden en intermediaire organisaties.

De instrumenten

Het beschikbare budget wordt in 2017 verdeeld over vier regelingen. Deze regelingen komen overeen met de subsidiemogelijkheden in 2016.  Alleen de regeling  voor kleine ‘R&D projecten 3.1’ wordt in 2017 nog niet opengesteld.

Smart industries en Circulaire economie

Nieuw is dat de regeling voor Grote R&D-samenwerkingsprojecten in 2017 wordt opengesteld met twee thematische tenders voor Smart industries en Circulaire economie. Voor deze openstellingen geldt een verhoogd subsidiepercentage van 50%.

 • Smart industries (openstelling 1 maart t/m 9 mei)
  stimuleert ondernemers in de maakindustrie om samen businessmodellen te ontwikkelen die inspelen op digitalisering van de economie.
 • Circulaire economie (openstelling 15 april t/m 20 juni)
  stimuleert ondernemers tot innovaties die leiden tot minder of hergebruik van producten en materialen en het verminderen van afvalstoffen.

Openstellingen

 • Tenders:
  De regelingen voor ‘Grote R&D samenwerkingsprojecten 3.3’ (beschikbaar € 29,3 miljoen) wordt tussen 1 maart en 3 oktober in totaal vier keer tijdelijk opengesteld. De regeling ‘R&D samenwerkingsprojecten 3.2 (beschikbaar € 4.2 miljoen) wordt tussen 3 juli en 7 september opengesteld.
 • First come first serve:
  De regelingen voor ‘proeftuinen 3.4’ (beschikbaar € 6,8 miljoen) en ‘cluster en netwerken 3.5’ (beschikbaar 6,9 miljoen) staan, zolang er budget beschikbaar is, open tot eind februari 2018.

Prioriteiten

Het Operationeel Programma Oost Nederland (OP Oost) kent twee prioriteiten: ‘Algemene innovatie’ en ‘Koolstofarme economie’. Om binnen deze speerpunten te kunnen concurreren met andere regio’s richt OP Oost zich op sectoren die in de regio al een sterke uitgangspositie hebben zoals:  Agro & Food,  Health, Hightech Systemen en Materialen (HTSM). Bij Koolstofarme economie staat de  sector Energie en Milieutechnologie (inclusief biobased) centraal. Projecten die zich hier op richten kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

Alle informatie over de subsidiemogelijkheden, de beschikbare budgetten per provincie en de voorwaarden per regeling zijn te vinden op deze website. Ga hier naar de pagina Beleidsregels in 2017 of bekijk de presentatie van de informatiebijeenkomst op 16 februari.

Terug naar nieuwsoverzicht