Subsidie voor twee proeftuinen en één cluster en netwerkproject

20-5-2019 Interactief beeldscherm Ipad

Drie projecten, die de samenwerking stimuleren en testmogelijkheden voor mkb’ers facilitairen, ontvangen een bijdrage van OP Oost 2014-2020.

Een proeftuin waar samengewerkt wordt aan verbeterde voetzorg, een proeftuin voor het testen van computerprogramma’s die menselijk gedrag analyseren en een cluster dat ondernemers stimuleert om samen duurzaam te innoveren. Deze drie projecten ontvangen samen ruim € 900.000

Menselijk gedrag meten

In het Brein Computer Interfaces Proeftuin (BCI)-project worden computerprogramma’s voor het meten, interpreteren en analyseren van menselijk gedrag getest. Door deze testen uit te voeren met de uiteindelijke gebruikers worden de computerprogramma’s beoordeeld op hun doelmatigheid zoals bijvoorbeeld bij interactieve beeldschermen. Dit kan ook leiden tot een beschrijving van aanpassingen in de programma’s die een verbetering zijn voor de eindgebruiker. De partners in het project stellen voor iedere test de benodigde materialen beschikbaar om een zo realistisch mogelijke testomgeving te bouwen. De nieuwe proeftuin is de start van een voorziening die door bedrijven in de regio gebruikt kan worden voor het ontwikkelen testen en evalueren van BCI-producten. Het consortium bestaande uit vijf partners Thales Nederland (Hengelo OV), Vidinexus (Hengelo OV), Artinis Medical Systems (Elst), Noldus Information Technology (Wageningen), Universiteit Twente (Enschede) ontvangt € 563.772 subsidie. De totale kosten bedragen € 1.409.430.

Hightech voetenzorg

Het proeftuinproject ‘Hightech Voetenlab’ wil de zorg en producten voor mensen met aandoeningen aan de voeten, enkels, knieën en of heupen verbeteren. Door middel van experimentele ontwikkeltrajecten worden prototypen van nieuwe producten en diensten onder reële omstandigheden getest. Hierbij wordt er fysiek samengewerkt door zorggebruiker, zorgverlener, zorgonderzoeker en zorginnovator. Door de koppeling tussen wetenschappelijke onderbouwing en toepassing in de praktijk wordt gewerkt aan praktische toepassingen en productontwikkeling, waardoor een patiënt in de toekomst beter en sneller geholpen is. Het consortium Groepspraktijk Ed Wender (Hengelo OV), Jensuboris Vastgoed (Hengelo OV), Schuurman Schoenen (Borculo), Galileo 2000 (Enschede), PLT Products (Haaksbergen) ontvangt € 200.332 subsidie. De totale kosten bedragen € 462.287.

Duurzame innovaties mkb

Het Cluster en netwerkproject Generation-E 2.0 richt zich op het versterken van de innovatiekracht van mkb-ondernemingen. Het gaat hierbij om innovaties op het gebied van duurzame gebouwen, mobiliteit, infrastructuur, verminderen van schadelijke stoffen en het opwekken en opslaan van duurzame energie. Het cluster wil de innovaties stimuleren en faciliteren door kennis en kunde te bundelen en te delen met de betrokkenen. Daarnaast wil men bedrijven met elkaar in contact brengen en meedenken. De bijna twintig kennispartners uit de regio die zijn aangesloten bij dit cluster worden aan begeleidingsteams gekoppeld. Ze investeren daarmee eigen tijd in het netwerk. De partners Stichting Generation E. (Arnhem) en Industriepark Kleefse Waard (Arnhem) ontvangen € 271.773 subsidie. De totale kosten bedragen € 543.547.

Terug naar nieuwsoverzicht