Bijdrage voor grootschalige, innovatieve en duurzame, slibverwerking

24-6-2020 Slib verwerking

Demonstratielijn voor innovatieve duurzame slibverwerking ontvangt bijdrage regio en EU

Om de grootschalige verwerking van afvalslib te testen en te demonstreren, ontwikkelen VSGM, Attero en Conovation een demonstratie slibverwerkingslijn tot een volgend niveau. Hiermee kunnen zij aantonen dat hun eindproduct Neutral op CO₂-neutrale manier wordt gemaakt. Daarnaast kunnen afnemers zien dat de kwaliteit ook bij grote hoeveelheden constant is. Het eindproduct Neutral dat hier uit ontstaat, kan dan vervolgens ingezet worden bij allerlei toepassingen. Bijvoorbeeld als cementvervanger in beton.

Nieuwe MID MIX technologie

Dagelijks zuiveren rioolwaterzuiveringsinstallaties grote hoeveelheden water, waarbij slib ontstaat. De gebruikelijke methode van verwerking van slib is verbranding waarbij CO2 vrijkomt. Met behulp van een nieuwe de MID MIX technologie wordt nu slib ontwaterd en worden vaste stoffen ingekapseld. De resterende stof is een droog product (Neutral).

Hergebruik met minder CO2 en stikstof emissies

De huidige verwerking van slib kent problemen met capaciteit en duurzaamheid. VSGM heeft daar een bijzondere en circulaire oplossing voor die ook nog leidt tot een CO2- en stikstofreductie. Met de financiering vanuit het Innovatie- en Energiefonds Gelderland heeft VSGM de techniek geïntroduceerd op de Nederlandse markt. In een eerder stadium ondersteunde Gelderland VSGM via het programma De Groeiversneller van Oost NL. Gelderland stimuleert innovaties die bijdragen aan een gezonde en schone regionale economie. En met deze EFRO-subsidie is nu een volgende stap van een demonstratielijn mogelijk.

EFRO-bijdrage

Het consortium bestaande uit VSGM (Andelst), Attero (Apeldoorn) en Conovation (Someren) ontvangt voor het project ‘Optimalisatie upcycleproces en toepassingen Neutral’ een subsidiebedrag van € 470.340, -- uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO). Dit bedrag is voor een deel afkomstig uit het Gelderse EFRO-budget en deels uit Gelderse provinciale middelen. De totale kosten van het project bedragen € 1.017.441, --

OP Oost 2014-2020

Het EFRO-subsidieprogramma OP Oost 2014-2020 stimuleert ondernemers in Gelderland en Overijssel om samen te werken en bij te dragen aan de economie van de toekomst: een slimme en schone economie die zorgt voor duurzame groei en werkgelegenheid. Het doel van OP Oost is dat bedrijven meer omzet kunnen halen uit nieuwe producten.

Terug naar nieuwsoverzicht