Subsidie voor Koolstofarme innovaties vanaf 7 november

12-10-2017 Subsidie voor koolstofarme activiteiten


Ondernemers in Gelderland of Overijssel, die samenwerken aan duurzame innovaties, kunnen in aanmerking komen voor subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Aanvragen kunnen vanaf 7 november worden ingediend.

Tot 40% subsidie

Er kan subsidie worden aangevraagd voor activiteiten die zijn gericht op koolstofarme innovatie. Het subsidiepercentage per subsidieontvanger kan oplopen tot 40% van de subsidiabele kosten. Een subsidie bedraagt minimaal € 250.000, -- en maximaal
€ 2.000.000,-- per aanvraag. 

Voor wie

Subsidie voor grote R&D-samenwerkingsprojecten (Research en Development) kan worden aangevraagd door twee of meer onafhankelijke samenwerkende organisaties. Er moet minimaal één mkb-onderneming betrokken zijn. De activiteiten in de aanvraag moeten zijn gericht op de S3-sector Energie en Milieutechnologie, inclusief biobased economy, al dan niet in combinatie met een andere S3-sector (Agro & Food, Health of High Tech Systemen & Materialen) of ondersteunende sectoren (ICT, water, creatieve industrie, chemie en maakindustrie). Voor meer informatie zie: Grote R&D-projecten Koolstofarme innovatie (3.3)

Wie het eerst komt…

Het beschikbare budget wordt verdeeld volgens het first come first serve principe. Dit betekent dat de (volledige) aanvragen op volgorde van binnenkomst worden beoordeeld. Dit geldt zolang er binnen de regeling nog budget beschikbaar is  en uiterlijk tot 28 februari 2018. Op www.op-oost.eu treft u de actuele stand van het beschikbare budget.

Eerdere aanvragen

Vele ondernemers hebben al EFRO-ondersteuning ontvangen. Zo wordt door een consortium energiebesparing nagestreefd met gebruik van data. Er wordt een prototype voor procesautomatiseringssystemen ontwikkelt, dat zich richt op handelsstrategieën op de energiemarkt en energetische procesoptimalisatie. Dit prototypesysteem wordt getest in een experimenteel vrieshuis en drie bedrijven in de maakindustrie. Een ander consortium ontwikkelt een nieuwe technologie voor het afvangen van CO2 uit de lucht en uit rookgassen. Binnen het project ontwikkeld het consortium een pilotplant om de technologie verder te valideren en op grotere schaal te demonstreren.

Terug naar nieuwsoverzicht