Subsidie CO2-reductie ook in relatie tot stikstof

12-12-2019 Wereldbol in kinderhand

Heeft u innovatieve ideeën op het gebied van CO2, die ook leiden tot verminderde uitstoot van stikstof?

Binnen het Europese subsidieprogramma OP Oost kunt u subsidie aanvragen voor projecten die gericht zijn op innovatieve ideeën voor minder CO2-uitstoot. Hierbij valt ook te denken aan initiatieven op het gebied van stikstofoxide (NOx) en ammoniak in relatie tot verminderde uitstoot van CO2. Heeft u innovatieve ideeën op het gebied van CO2, die ook leiden tot verminderde uitstoot van stikstof? Dan denken wij graag met u mee en bespreken wij de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor subsidie.

De regeling

Om ook in de toekomst voldoende duurzame energie en schone lucht te hebben, zijn nieuwe producten en diensten nodig. Dat kan gaan om slimme ideeën om energie te besparen, bijvoorbeeld verbeterde isolatie, hergebruik van grondstoffen en mineralen of het vervangen van fossiele door biologische grondstoffen. Het kan ook gaan om nieuwe vormen van schone energie uit bijvoorbeeld aarde, zon, wind of water en combinaties voor opwekking en opslag van nieuwe energie. Maar dus ook het ontwikkelen en uittesten van nieuwe concepten & processen gerelateerd aan CO2-reductie en NOx kunnen in aanmerking komen.

Achtergrond

Met het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is gepoogd om de natuur te beschermen tegen stikstofuitstoot. Om toch te kunnen bouwen in en rond kwetsbare natuurgebieden, is het PAS opgesteld en deelde de overheid vergunningen uit op basis van ‘toekomstige besparingen’. De hoogste bestuursrechter haalde hier echt een streep door, omdat de PAS-regeling in strijd is met Europese regelgeving. Gevolg hiervan is dat het stikstofprobleem hoog op de agenda staat en zo snel mogelijk moet worden opgelost.

Meer informatie

Terug naar nieuwsoverzicht