Regionale economie vaart wel bij Europese bijdrage

6-12-2019 Brochure IPO

Op 12 november overhandigden de gedeputeerden Van Hijum (Overijssel) en Van Gruijthuijsen (Noord-Brabant) aan staatssecretaris Mona Keijzer de brochure 'EFRO: Investeren in innovatie en duurzame economie in de regio'. 

Deze brochure geeft een overzicht van de van de resultaten vier landsdelige EFRO-programma’s tot en met 2018. De cijfers worden aangevuld met een selectie van bijzondere creatieve en innovatieve projecten. De projecten zijn gerealiseerd door bedrijven en kennisinstellingen met behulp van Europese structuur- en investeringsfondsen.

Resultaten voor Oost-Nederland

In 2014 is het zevenjarige EFRO-programma OP-Oost 2014-2020 van start gegaan. Eind 2018 werden door het programma al 857 ondernemingen ondersteund en was aan 406 projecten een totaal subsidiebedrag van 111,1 miljoen toegezegd. Met de eigen bijdrage van 152,2 miljoen door de deelnemende bedrijven, betekent dit een investering van 263,3 miljoen in de economie van  Overijssel en Gelderland.

Achtergrond

Het Europees Cohesiebeleid is erop gericht om de regionale verschillen op economisch en sociaal niveau te verkleinen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om werkgelegenheid en economische groei en Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Europese fondsen zijn voor Nederlandse provincies een effectief middel om de economie structureel te versterken en daarmee het concurrentievermogen te vergroten. Het behoud van de fondsen is daarom van belang.

Meer informatie

De EFRO-programma’s komen tot stand in samenwerking met de provincies. De provincies zijn verantwoordelijk voor het regionaal ruimtelijk-economisch beleid, dat mede door Europese Commissie wordt bepaald en ondersteund. Meer informatie vindt u op de website van het IPO.

Bijlage

Terug naar nieuwsoverzicht