Regionale Innovatie Strategie 2021-2027 vastgesteld

27-3-2020 glazen bol in hand

Onlangs hebben de colleges van Gelderland en Overijssel de Regionale Innovatie- en onderzoeksstrategie voor slimme specialisatie (RIS3) voor Oost-Nederland vastgesteld. Deze Strategie, is de basis voor het Operationeel Programma van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in de periode 2021-2027.

De RIS3 (ook wel genaamd Slimme Specialisatie Strategie) beschrijft de concurrentiekracht van Oost-Nederland op gebied van innovatie, ten opzichte van de andere regio’s in Nederland en Europa. De RIS3 geeft inzicht in de sterktes en de zwaktes van de regio en laat zien waar de kracht zit voor verdere ontwikkeling.

Richting strategie

Het beeld dat uit de RIS3 naar voren komt is dat de regio vooral het verschil maakt door de vele kansen om cross-overs te leggen tussen de sterke sectoren en daarbij de technologie te verbinden met maatschappelijke uitdagingen. Denk hierbij aan: de landbouw- en eiwittransitie, de verschuiving naar meer gepersonaliseerde zorg en schone, duurzame materialen voor een circulaire economie. De mogelijkheid om via die crossovers verschillende expertises samen te brengen maakt Oost-Nederland uniek.

Innovatie-ecosysteem

Voor slagkracht, behoud en groei van het bedrijfsleven is ook een sterk ecosysteem van belang. Om het innovatie-ecosysteem verder te versterken zet Oost Nederland in op:

  • Bundelen van de krachten in Oost-Nederland; investeren in gezamenlijke belangen door de specialisaties van de regio’s met elkaar te verbinden (focus & massa)
  • Investeren in product-verbeterende innovaties en volledig nieuwe innovaties, die van belang zijn voor de economie en blikvangers worden van de regio.
  • Investeren in het behouden van een krachtig en concurrerend Midden- en Kleinbedrijf en nieuwe kansen ontwikkelen via Startups en Scale-ups
  • Aansluiten bij maatschappelijke opgaven en economische transities die de basis vormen voor succesvolle innovaties;
  • Zorgdragen voor een  integrale innovatieaanpak waarin de businesscase -het verdienmodel- centraal staat;
  • Betrekken van boegbeelden die hun netwerk inzetten bij het verbinden van actoren en activiteiten zodat innovaties niet stagneren door de waan van de dag;
  • Innoveren met en voor de mensen van Oost Nederland.

Meer informatie

De voorbereiding voor het EFRO-programma 2021-2027 bestaat uit 2 onderdelen: de RIS3 en het Operationeel Programma. De actualisatie van de RIS3 is nu afgerond. Bent u geïnteresseerd in de samenvatting of de complete versie van RIS3, kijk dan op onze website bij het tabblad 2021-2027.

Terug naar nieuwsoverzicht