REACT-EU subsidie voor groen en digitale groei Oost-Nederlandse bedrijven

15-3-2021 Investeren

Veel Oost-Nederlandse bedrijven werken aan innovaties op het gebied van digitalisering en verduurzaming. Die producten en processen leiden tot meer omzet en dus ook meer inkomsten en banen. En dat draagt bij aan een groen, digitaal en veerkrachtig economisch herstel uit de Covid-crises. Europa werkt aan dit herstel en stelt per 1 april REACT-EU gelden voor ontwikkelingsprojecten en innovatieve eco-systemen beschikbaar. In totaal gaat het in 2021 voor Oost-Nederland om € 47,7 miljoen euro, waarvan € 5,9 miljoen rijks-cofinanciering.

Ontwikkelingsprojecten en innovatieve eco-systemen

Ontwikkelingsprojecten zijn te herkennen aan het slim uitrollen van innovatieve technieken en processen op het gebied van digitaliseren en verduurzaming. Hiermee ronden ondernemingen hun vernieuwend product of proces af om daarna over te gaan tot een snelle en succesvolle marktintroductie. Denk bijvoorbeeld aan robotisering, sleuteltechnologieën en informatie- en communicatietechnologie (ICT) al dan niet in combinatie met bijvoorbeeld cyber security, smart industry en smart health.

Projecten gericht op innovatieve eco-systemen, zoals test- en demonstratiefaciliteiten komen ook in aanmerking voor deze subsidie. Denk aan laboratoria of speciale productieruimtes voor meerdere bedrijven. Hiermee kunnen Oost-Nederandse mkb-bedrijven hun nieuwe ideeën en producten op een snelle en toegankelijke wijze testen.

Snel en krachtig

Projecten worden beoordeeld door een commissie van onafhankelijke deskundigen op volgorde van binnenkomst. De projecten moeten zijn afgerond en alle kosten betaald vóór 31 december 2023.  De bijdragen aan deze projecten variëren van minimaal 6 ton tot maximaal 5 miljoen per project. De REACT-EU subsidie wordt verstrekt door het  EFRO-programma Oost Nederland. Vanaf 1 april 2021 kunnen bedrijven hiervoor hun aanvraag indienen.

Extra

Gezien de grote belangstelling voor deze REACT- EU subsidie is de verwachting dat het budget te weinig is om alle projectvoorstellen te honoreren. Oost Nederland rekent ook nog op de tweede REACT-EU bijdrage uit Brussel van naar verwachting rond de € 55 miljoen. Dit budget komt naar verwachting eind 2021 of begin 2022 ter beschikking. Dit bedrag is toegezegd na een intensieve lobby uit Oost-Nederland.

Meer informatie

Voor meer informatie over de openstellingen in het kader van de REACT-EU gelden ga naar het tablad regelingen 2021

Terug naar nieuwsoverzicht