Programma Oost-Nederland 2021-2027

7-12-2020 Publieksconsultatie

In 2021 begint de nieuwe programmaperiode in het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De provincies Overijssel en Gelderland bereiden daarom gezamenlijk het nieuwe EFRO-programma Oost Nederland 2021-2027 voor.

Consultatie

Op dit moment is er een conceptversie van het programmadocument gereed. Wij roepen iedereen die geïnteresseerd is om dit te lezen en opmerkingen met ons te delen. Dit kan van 7 december tot 13 januari via beantwoording van de vragen op het reactieformulier.

Inhoudelijk toelichting

Op basis van geraadpleegde beleidsdocumenten, input vanuit de stakeholders en aanbevelingen vanuit de Europese Commissie kiest Oost-Nederland ervoor met het programma 2021-2027 de lijn van OP Oost 2014-2020 voort te zetten, geactualiseerd naar de behoefte van deze tijd.

Concreet betekent het dat vanuit het EFRO-programma Oost Nederland 2021-2027 geïnvesteerd wordt in innovatie. De focus ligt daarbij op de ontwikkeling van nieuw producten en processen van technologieën die raken aan de samenwerking tussen de sectoren:prevention & medtech, sustainability & foodtech, manufacturing & materialtech, zoals benoemd in de Regionale Innovatiestrategie RIS3 

Doelgroep van EFRO is het MKB. Op basis van het feit dat economische kansen tot valorisatie door het Oost-Nederlandse MKB nog niet volledig benut worden, blijft het programma inzetten op het aanjagen van het benutten van deze kansen.

Uit de investeringsbehoeften die benoemd worden in de strategie blijkt dat vooral voor de ontwikkeling- en demonstratie fase (vanaf technology readiness level (TRL4) behoefte aan financiele ondersteuning bestaat. Het Programma stelt daarom financiering voor valorisatie beschikbaar vanaf dit TRL-niveau.
Bij deze innovaties wordt ook gekeken naar andere aspecten dan de technologie: Wat betekent de innovatie vanuit ethiek? Past de innovatie binnen wet- en regelgeving? Werkt de toepassing op echte praktijkschaal? Wat is de sociale acceptatie? Voor deze aspecten wordt gekeken naar de societal readiness levels (SRL) en market readiness levels (MRL).

Specifieke aandacht is er voor de energietransitie. Zowel de de provincie Overijssel als Gelderland streven naar verlaging van uitstoot van schadelijke stoffen zoals stikstof en CO2. Ook de Europese Commissie is ambitieus met betrekking tot de energietransitie en vraagt ons een deel van het nieuwe EFRO-programma voor dit doel in te zetten. Met EFRO investeren wij dan ook mede in de energietransitie.

Vervolg

De verwachting is dat de EU verordening begin 2021 zal worden gepubliceerd. Aansluitend kan het programma ingediend worden bij de Europese Commissie. De start van het programma wordt na de zomer van 2021 verwacht .

Terug naar nieuwsoverzicht