Opnieuw vijf projecten van start met bijdrage uit Europees Herstelfonds (REACT-EU)

7-10-2021 Lamp met blad

Met het REACT-EU-programma helpt Europa de provincies Overijssel en Gelderland met investeren in een snel economisch herstel van COVID-19. Na eerdere toekenningen zijn nu opnieuw vijf nieuwe projecten van start gegaan.

Deze projecten dragen met hun innovaties bij aan werkgelegenheid en aan thema’s die de regio belangrijk vindt om haar concurrentiepositie te versterken. Samen met Europa investeren de bedrijven bijna 26 miljoen in de regionale economie.

Hieronder twee voorbeelden.

Monumentale panden toekomstbestendig maken

De partners in dit project Hydrogen to Lochem (H2L) willen monumentale panden toekomstbestendig (aardgasloos) maken door gebruik te maken van waterstof: een CO2-vrije energiedrager die als een geschikt bruikbaar alternatief kan dienen voor aardgas. Het doel is om een showcase project te laten zien voor monumentale gebouwen in de vorm van een waterstofwijk. Om het comfort voor de bewoner en monumentale karakteristieken te behouden worden fysieke aanpassingen rond de woning geminimaliseerd. Deze technologie kan bijdragen aan het behalen van de doelstelling om Nederland van het aardgas af te krijgen.  Wereldwijd is er echter nog weinig kennis en ontbreekt ervaring op dit vlak.

Proeffabriek voor plantaardige vlees- en zuivelvervangers

Verschillende ondernemingen hebben de laatste jaren op laboratoriumschaal technologie ontwikkeld om duurzame ingrediënten voor voedingsmiddelen of plantaardige alternatieven voor vlees of zuivel te produceren. Het doel van dit project is dat deze bedrijven de mogelijkheid krijgen om bij NIZO hun ideeën en producten te testen, te demonstreren of te produceren. NIZO food research beschikt al over een goed toegeruste proeffabriek (pilot plant), voor het verwerken van melk en andere vloeistoffen. Voor de verwerking van plantaardige en microbiële grondstoffen is echter een upgrade van bestaande apparatuur en investering in nieuwe food grade apparatuur nodig. Innovatief geproduceerde producten worden daarmee food grade voor consumptie voorbereid. In de regio zijn deze faciliteiten nu nog niet of onvoldoende beschikbaar. Met deze laagdrempelige voorziening met een volledige proceslijn wordt het mogelijk nieuwe producten sneller naar de markt te brengen

Voor een overzicht van de vijf onlangs verleende Europese bijdragen aan het versnellen van de regionale economie in Oost Nederland kijk op: Bijlage toekenningen REACT-EU 05-10-2021

Europese bijdrage voor snel herstel regionale economie

De Europese Unie werkt met haar herstelprogramma EU Next Generation aan een  groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie. Onder de noemer REACT-EU is hierdoor voor Oost-Nederland in 2021 47,5 miljoen euro -waarvan 5,9 miljoen Rijkscofinanciering- beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt toegekend aan projecten die op 1 april een succesvolle aanvraag hebben ingediend. Deze projecten moeten eind 2023 afgerond zijn, zodat de regionale economie zo snel mogelijk herstelt.

Voor de eerder toekenningen uit het Europees Herstelfonds zie: 

Bijlage toekenningen REACT-EU 06-09-2021
Bijlage toekenningen REACT-EU 13-07-2021

Terug naar nieuwsoverzicht