Openstelling tweede tranche REACT-EU per 15 december

28-10-2021

Opnieuw kan door innovatieve ondernemers in Oost-Nederland fors geïnvesteerd worden in het herstel van de regionale economie.

Voor een groen, digitaal en veerkrachtig herstel na Covid-19-pandemie wordt door de Europese Unie, voor de tweede keer een bedrag beschikbaar gesteld voor Oost Nederland. Dit tweede bedrag van € 60,5 miljoen is toegezegd na een intensieve lobby door de Provincies Overijssel en Gelderland.

Aanvragen

Van het door de EU toegekende bedrag is per 15 december € 50 miljoen beschikbaar voor projectaanvragen in de categorieën ‘ontwikkelingsprojecten’ en ‘gedeelde faciliteiten. Het resterende bedrag van de beschikbare middelen in deze tweede tranche wordt gereserveerd voor inzet via een revolverend fonds.
De openstellingsdatum is enkele weken opgeschoven om belangstellenden meer tijd te geven om tot goede voorstellen te komen. Let wel: de verwachting is dat het budget op de eerste dag overtekend wordt. Het is dus raadzaam om op 15 december ook daadwerkelijk in te dienen. Mocht er op 15 december voor meer budget worden aangevraagd dan binnen het plafond beschikbaar is, dan vindt er onder de volledige aanvragen een loting plaats die de volgorde bepaalt.

Ontwikkelingsprojecten

Bij aanvragen in de categorie ontwikkelingsprojecten gaat het om investeringen in innovatieve projecten op het gebied van digitalisering en verduurzaming, die zorgen voor een veerkrachtig herstel van de economie. Net als bij de eerste openstelling ligt de nadruk op de latere fases van innovatie (TRL 5-8). Dus experimenteel onderzoek naar-, en investeringen in, innovatieve producten en processen. Om zo voor te sorteren op een snelle en succesvolle marktintroductie. Aanvragen gebeurt in samenwerkingsverbanden met nadruk op het mkb.

Een tweede soort ontwikkelingsprojecten zijn investeringen in vernieuwende technologieën gericht op milieubeschermende- of energie-efficiëntiemaatregelen. Het moet hierbij wel gaan om vernieuwende technologie en niet over standaard (vervangings)investeringen. Gedacht kan worden aan slimme (distributie)systemen, de productie en distributie van hernieuwbare energiebronnen, slimme energieopslag, Het gebruik van hernieuwbare energie bij bedrijven, het terugdringen of hergebruik van grondstoffen en mineralen of het vervangen van fossiele grondstoffen door biologische grondstoffen.

Gedeelde faciliteiten

Bij aanvragen in de categorie gedeelde faciliteiten gaat het om projecten die investeren in gedeelde faciliteiten) met als doel mkb-ondernemingen de mogelijkheid te geven om nieuwe ideeën en producten op een toegankelijke manier te testen, door te ontwikkelen en op te schalen. Deze investeringen moeten voortkomen uit een behoefte van het mkb en zo het innoverend vermogen van de regio verder versterken. Uit een aanvraag moet dus duidelijk volgen dat de investering vraaggestuurd is vanuit het mkb. Het mag bij deze projecten niet gaan om investering in onroerend goed.

Belangstelling?

Heeft u een idee dat wellicht in REACT past, of bent u al bezig met een voorstel? Neem contact met ons op. We gaan graag in gesprek om de mogelijkheden te verkennen. U kunt hiervoor het best het projectideeformulier invullen. Voor uw aanvraag vindt u hier de benodigde documenten , het projectplan en een aantal verplichte bijlagen.  Het indienen van een REACT-EU aanvraag gebeurt digitaal, via het webportaal

Terug naar nieuwsoverzicht