Ondernemers testen prototypes op haalbaarheid in proeftuinen

2-12-2016 Onderdeel van microfluidisch systeem

Het Robotics Experience Center in Almelo, Secure Data Sharing Innovation in Hengelo, The High Tech Factory Plus in Enschede en LNG Pitch4 in Wageningen. 20 ondernemingen zijn bij de proeftuinen betrokken. In totaal wordt 1,9 miljoen euro subsidie van Europa, het Rijk en provincies Gelderland en Overijssel verstrekt.

Innovaties op het gebied van robotisering en digitalisering versterken de concurren-tiepositie van Overijsselse en Gelderse bedrijven. In het verleden strandden goede innovaties op het gebrek aan marktacceptatie. Dankzij de proeftuinen kunnen ondernemers de toepasbaarheid van  nieuwe producten en prototypes testen in een realistische marktsituatie.

Proeftuin Microfluïdische Systemen

Bij het project ‘Demonstrators microfluïdische systemen’ staan de High Tech Factory en het NanoLab van Universiteit Twente centraal. In de faciliteiten is veel apparatuur en activiteit op het gebied van micro- en nanotechnologie en toepassingen aanwezig. Deze proeftuin richt zich op het optimaliseren van kwaliteit, samenwerking en het delen van kennis en apparatuur. Daarbij ontwikkelen en vervaardigen vier (MKB)ondernemers in het project concrete demonstrators zoals een micro-pipet, een micro-naald en een microfluïdisch systeem voor het meten van verbrandingswaarden van gasmengsels.

Slimme robotica

Het Robotics Experience Center, een initiatief van ESPS B.V. in Almelo, gaat zich ontwikkelen tot een ‘open innovatie faciliteit’ voor de sectoren High Tech Systems and Materials (HTSM) en de maakindustrie. Er worden experimenten gedaan en producten ontwikkeld op het gebied van robotica en industriële procesautomatisering voor robotica. Kennisdeling staat centraal. De gehele HTSM-sector en innovatieve maakindustrie in Oost-Nederland kan hier terecht.

Veilig uitwisselen data

Proeftuin Secure Data Sharing Innovation (SDSI) in Hengelo, onderdeel van het Smart Industrie fieldlab De Garden, concentreert zich op het veilig uitwisselen van data. The Garden is de hotspot van waaruit ICT en de maakindustrie in co-creatie betrouwbare en veilige ICT-infrastructuur (hardware en software) ontwikkelen. Bedrijven kunnen veilig, effectief en efficiënt data uitwisselen en hun bedrijfssystemen koppelen. Mede door de oplossingen die voortkomen uit dit fieldlab, zoals de resultaten van het Proeftuin SDSI- project versnellen de Smart Industry-ontwikkelingen in Nederland.

Ontwikkelen en testen LNG tanks

Bij MARIN in Wageningen gaat de proeftuin “LNG Pitch4” van start. In deze proeftuin staat het ontwikkelen en testen van tanks voor vloeibaar aardgas/biogas centraal. Deze tanks zijn noodzakelijk voor het veilig en economisch groot- en kleinschalig vervoer van vloeibaar methaan en het gebruik van deze schone brandstof voor binnenvaart en wegtransport.

OP Oost 2014-2020

OP Oost is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland. OP Oost zet de middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in op Innovatiestimulering en Koolstofarme Economie. Het doel is dat meer MKB-bedrijven in Oost-Nederland meer omzet halen uit nieuwe producten.

Terug naar nieuwsoverzicht