OP Oost financiert mee bij slimme reductie van CO2

12-5-2019 Slimme CO2-reductie

Om ook in de toekomst voldoende duurzame energie en schone lucht te hebben, zijn nieuwe ideeën, producten en diensten nodig. De subsidieregeling voor slimme CO2-reductie speelt hierop in.  Het beoogde resultaat: de CO2 uitstoot omlaag en het aandeel hernieuwbare energie omhoog door de ontwikkeling van nieuwe producten en toepassingen, slimme uitrol en gebruik van alternatieve grondstoffen.

De subsidieregeling Slimme CO2-reductie is beschikbaar voor innovaties die zijn gericht op de sector Energie en Milieutechnologie (EMT), inclusief biobased economy. Dit kan zijn in combinatie met de sectoren Agro & Food, Health of High Tech Systemen & Materialen, of de ondersteunende sectoren ICT, water, creatieve industrie, chemie en maakindustrie.

Voor wie

Deze subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van minimaal drie onafhankelijke organisaties waarvan één mkb-onderneming uit Gelderland of Overijssel. Ook gemeenten, waterschappen, woningbouwverenigingen of coöperaties en kennisinstellingen kunnen deel uitmaken van de samenwerking en subsidie aanvragen.

Welke projecten

Om vernieuwing en marktgerichtheid te stimuleren dienen de innovaties zich te bevinden tussen fundamenteel onderzoek en marktintroductie (TRL-level 4 t/m8). Daarbij moet het project gericht zijn op;

 • het ontwikkelen & uittesten van nieuwe concepten & processen;
 • het onderzoeken & ontwikkelen van nieuwe financieringsmodellen;
 • het ontwikkelen, testen of demonstreren van innovatieve technologieën gericht op:
  • slimme (distributie)systemen;
  • de productie en distributie van hernieuwbare energiebronnen;
  • energieopslag;
  • energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie bij bedrijven, openbare gebouwen en in de woningbouw;
  • hergebruik van grondstoffen en mineralen;
  • het terugdringen van het gebruik van grondstoffen en mineralen,
  • het vervangen van fossiele grondstoffen door biologische grondstoffen.
 • slimme uitrol: pilots voor (grootschalige) praktijktesten en demonstratie in een operationele omgeving als laatste stap voor de marktintroductie.
 • experimentele ontwikkelingen in een proeftuin gericht op (opschaling van) introductie van nieuwe milieu- en energietechnologie.
 • de exploitatie en inrichting van de proeftuin gericht op (opschaling van) introductie van nieuwe milieu- en energietechnologie. 

Subsidie

Per project kan minimaal € 350.000,- en maximaal € 2.000.000, - subsidie verstrekt worden. Het subsidiepercentage bedraagt voor een mkb-ondernemer maximaal 50% van de projectkosten. Voor kennisinstellingen, die industrieel onderzoek doen, is dit ook maximaal 50%. Kennisinstellingen die experimenteel onderzoek doen en overige partijen ontvangen maximaal 40% subsidie.

Aanvragen

Informatie over de subsidiabele kosten, de bijlagen en de formats vindt u bij Regelingen 2019: Slimme-CO2 reductie (3.1). Via het EFRO webportaal kunt u vanaf 16 mei tot en met 31 maart 2020 de subsidie aanvragen.  

Terug naar nieuwsoverzicht