Nieuwe Cluster- en Netwerkprojecten in de regio

26-10-2018 Food & Cognition

Oost-Nederland als 'de innovatie hub' voor eetgewoonten & gezondheid, met sensortechnologie dierenwelzijn verbeteren en bottom-up activiteiten om in Arnhem-Nijmegen lokaal grootschalig duurzame energie op te wekken. Deze drie Cluster- en Netwerkprojecten ontvangen een Europese bijdrage. In totaal wordt ruim € 1,3 miljoen subsidie van Europa, de provincies Overijssel en Gelderland verstrekt. De totale investering bedraagt ruim € 2,6 miljoen.

Eetgewoonten en gezondheid

Voeding speelt een belangrijke rol in maatschappelijke problemen rondom de (geestelijke) gezondheid van mensen. Met dit project willen de partners Oost-Nederland positioneren als 'de innovatie hub' voor Food & Cognition. Het doel is vooral dat samenwerkende MKB-bedrijven in de regio een platform krijgen om een groter (inter-)nationaal speelveld te bereiken. Samen met bedrijven in de Voeding en Life Sciences, Creatieve Industrie, HTSM en ICT worden bedrijfsplannen ontwikkeld en vermarkt. Het consortium Stichting Radboud Universiteit (Nijmegen), Stichting Wageningen Universiteit (Wageningen), Noldus Information Technology B.V. (Wageningen), Stichting ICT for Brain, Body & Behavior (Wageningen) en Universiteit Twente (Enschede) ontvangt een subsidiebedrag van € 442.226 de totale kosten bedragen € 884.452. 

Dierenwelzijn monitoren

Het x3D-Clusterproject wil beter gebruik maken van individuele diergegevens voor het welzijn van in productie gehouden dieren zoals geiten, schapen, kippen, koeien etc. Door het gebruik van Communicatie- Informatie- en Sensortechnologie (x-technologie) bij het monitoren van diergedrag, diergezondheid en dierenwelzijn (3D) ontstaan goede mogelijkheden voor nieuwe producten en diensten rond dierenwelzijn. De partners in het cluster stimuleren de samenwerking van (MKB-) bedrijfsleven, kennisinstellingen en eindgebruikers van verschillende sectoren. Het consortium Stichting ICT for Brain, Body & Behavior (I3B) (Wageningen), Stichting Saxion (Enschede), Stichting Wageningen Livestock Research (Wageningen), Universiteit Twente (Enschede) en Van Hall Larenstein (Velp) ontvangt een subsidiebedrag van € 456.675. De totale kosten bedragen € 913.349.

Samen duurzame energie opwekken

Met het project Scale-up! worden mkb-bedrijven en lokale gemeenschappen in de regio Arnhem-Nijmegen gestimuleerd om samen meer grootschalige duurzame energie-opwekprojecten te ontwikkelen. Door het cluster waarin de projectpartners en andere partijen samenwerken, wordt de totstandkoming van deze projecten aangejaagd, ondersteund en van onderaf georganiseerd.
Het consortium Stichting Wiek-II (Nijmegen), De Groene Stroomfabriek N.V (Nijmegen), Huismerk Energie N.V. (Nijmegen) en Izzy Projects B.V. (Nijmegen, Gelderland) ontvangt een subsidie van € 410.615. De totale kosten bedragen € 821.229.

Cluster- en Netwerkprojecten

Een van de doelstellingen van het Europese subsidieprogramma OP Oost 2014-2020 is stimuleren van de samenwerking tussen mkb-ers en van mkb-ers met universiteiten, hogescholen en grootbedrijven. De regeling voor Cluster- en Netwerkprojecten is bedoeld voor activiteiten waardoor kennisinstellingen hun onderzoek beter afstemmen op de behoefte van Oost-Nederlandse mkb-ers en waardoor mkb-ers meer profiteren van de aanwezige kennis bij kennisinstellingen. Mkb-ers kunnen op hun beurt kunnen elkaars toegevoegde waarde ontdekken

Terug naar nieuwsoverzicht