Nieuw innovatiefonds voor mkb in Gelderland

20-5-2019 Geld voor Innovatiefonds Gelderland

Gelderse mkb-ondernemers die kapitaal nodig hebben voor de ontwikkeling van hun unieke technologie kunnen vanaf september gebruik maken van ION+. OP Oost stelt hiervoor €7.500.000 beschikbaar. Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL is fondsmanager en gaat de financieringen verstrekken aan Gelderse mkb’ers in de meest risicovolle innovatiefase. In september vindt de lancering plaats.

ION+ is een fonds van € 7,5 miljoen gericht op technologische ontwikkeling in de meest risicovolle fase. Het fonds verstrekt leningen van €200.000 tot € 2.500.000. Vanuit het fonds helpt Oost NL Gelderse mkb-ondernemers om hun innovaties sneller naar de markt en in productie te brengen. Het fonds investeert in de voor Gelderland belangrijke sectoren Agro & Food, Health, High Tech Systemen & Materialen en Energie- en Milieutechnologie inclusief de biobased economy. Ondernemers die op zoek zijn naar meer informatie kunnen zich richten tot OostNL.

Werk maken van innovatie

Aan de opzet van het fonds ligt een uitgebreide marktanalyse en verkenning ten grondslag. Daaruit blijkt dat vooral startups en snelgroeiende bedrijven moeite hebben financiering te vinden. In deze fase wordt gesproken over de Valley of Death. Een fase waarin bedrijven veel moeten investeren in de ontwikkeling van technologie. Juist in die fase is er behoefte aan kapitaal om sneller nieuwe innovaties naar de markt brengen, maar is het moeilijk om financiers te vinden.

Vanuit ION+  kan Oost NL met meer risico investeren dan het participatiefonds en ION+ sluit met grotere investeringsbedragen aan bij de valorisatiefondsen en De Groeiversneller. Zo is er voor ondernemers in Gelderland een aansluitende financieringsketen met 1 loket. 

Innovatieve Europese Regio

Het geld voor het fonds komt uit het Operationeel Programma (OP Oost) van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) dat is gericht op het versterken van de concurrentiepositie van Oost-Nederland als innovatieve Europese regio.

Terug naar nieuwsoverzicht