Nederland en Oostenrijk maken als eerste gebruik van REACT-EU

7-4-2021

De Europese Commissie heeft de wijziging goedgekeurd van vier lopende EFRO-programma’s in Nederland en Oostenrijk, waaronder OP Oost 2014-2020.

Aanleiding voor de wijziging zijn de extra middelen die de EU beschikbaar stelt in het kader van REACT-EU. Om deze 262 miljoen euro zo snel mogelijk toe te kennen aan projecten die bijdragen aan economisch herstel van de regio’s, is ervoor gekozen om hiervoor de bestaande programma’s en uitvoeringsstructuren te gebruiken. Hiervoor was echter wel een officiële programmawijziging nodig, niet alleen vanwege de vergroting van het programmabudget, maar ook om de specifieke regionale thema’s en sectoren te duiden waar het extra geld naartoe gaat.

De REACT-EU-middelen zijn onderdeel van het corona herstelpakket van de EU en dienen ter overbrugging naar een lange termijn herstelplan. Naar verwachting zal de Europese Commissie de komende weken nog meer gewijzigde EFRO-programma’s goedkeuren.

Vooruitlopend op het officiële besluit van de Europese Commissie, hebben OPZuid, OP Noord en  en OP West (Kansen voor West) en OP Oost onlangs het loket voor projectaanvragen reeds geopend.

U leest het volledige, Engelstalige, persbericht hier.

Terug naar nieuwsoverzicht