Klanttevredenheidonderzoek 2019

31-1-2020 Feedback

Eind 2019 hebben wij onze subsidieaanvragers benaderd voor het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek. Voor het eerst zijn ook degenen uitgenodigd waarvan het project is afgerond. In totaal zijn 85 enquêtes ingevuld. Wij bedanken iedereen die de tijd en de moeite heeft genomen om ons van feedback te voorzien!

Hieronder een korte samenvatting:

Handboek doet het goed

Klanten weten de benodigde informatie voor het subsidieaanvraag en de verantwoording steeds beter te vinden. Ze gebruiken hiervoor vaker het EFRO-handboek of de OP Oost-website. Ook de medewerkers van OP Oost blijven een belangrijke informatiebron. Maar de bereikbaarheid ligt iets lager dan vorig jaar. Aandachtspunt blijft verder dat ruim de helft van de respondenten het aanvragen van subsidie veel werk en ingewikkeld vinden. De communicatie na de aanvraag is daarentegen in de afgelopen jaren verder verbeterd.

Waar wacht men op

Voor de verantwoording van de kosten is voldoende inhoudelijke informatie beschikbaar en toelichting op de rapportages is makkelijk te vinden. Dit laatste scoort aanzienlijk hoger dan vorig jaar. Klanten ervaren nog wel onduidelijkheid bij de procedure van beoordeling en uitbetaling. Uit de antwoorden blijk echter ook dat het merendeel van de respondenten de hoogte van subsidiebedrag belangrijker vindt dan de snelheid van de beoordeling. Het maakt dus niet uit dat het wat langer duurt, maar men wil graag weten waar men op wacht. Ongeveer de helft van de respondenten vindt het nuttig wanneer OP Oost ook een informatiebijeenkomst organiseert over voortgang- en/of eindrapportages.

Blij met projectresultaten

Nadat het project is afgerond, vindt driekwart van de respondenten de uitkomsten van hoge kwaliteit. Belangrijkste toegevoegde waarden zijn volgens hen: het realiseren van nieuwe producten/diensten en investeren in onderzoek en ontwikkeling. Hoewel toename van samenwerking niet de belangrijkste reden is om de aanvraag te doen, nemen de samenwerkingsmogelijkheden met andere mkb’ers en (andere) kennisinstellingen volgens de respondenten zeker wel toe. Tot slot geeft twee-derde van de respondenten aan dat zonder EFRO-subsidie het project niet was uitgevoerd.

Lessons learned

De resultaten van het onderzoek worden intern besproken en waar mogelijk suggesties zo snel mogelijk verwerkt. Ook worden uit de klantonderzoeken van de afgelopen jaren de verbetersuggesties geanalyseerd en meegenomen bij de inrichting van het Operationeel Programma voor 2021-2027.

Heeft u nog een tip? Laat het ons dan gerust weten via uw contactpersoon bij de MA of via opoost@gelderland.nl

Terug naar nieuwsoverzicht