Groen licht voor acht 'Grote R&D samenwerkingsprojecten'

28-3-2017 Tuinstoel


Deze en 37 andere voorstellen voor ‘Grote R&D samenwerkingsprojecten’ zijn tussen 1 september en 15 november 2016 ingediend bij OP Oost.
Acht
projectvoorstellen zijn tot nu toe goedgekeurd. Zij kunnen van start met een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Inclusief de eigen bijdrage van ruim 30 deelnemende bedrijven gaat het om een investering van ruim € 18 miljoen in de economie van Oost Nederland. De Europese Unie, het Rijk en de provincies Overijsel en Gelderland stellen hierbij ruim € 8,5 miljoen beschikbaar.

Recyclebaar tuinmeubilair

Ook bij de productie van Huishoudelijke artikelen zoals plantenbakken, tuinmeubilair komt met de huidige productiemethode CO2 vrij. In het project ‘Phybor’ willen de projectpartners recyclebare producten ontwikkelen en de CO2 uitstoot verminderen. Door het inzetten van natuurlijke vulmiddelen vermindert het aandeel koolwaterstoffen in die verbindingen. De eigenschappen van kunststof moeten daarbij wel maximaal behouden blijven. Het project Phybor wordt uitgevoerd door Resin (Technology & Products) BV in samenwerking met Jardin Netherlands BV, beide gevestigd in Enschede en met ondersteuning van Polymer Science Park in Zwolle. De totale investering, die voortkomt uit dit project, is bijna € 1 miljoen waarvan OP Oost de helft bijdraagt.

Tropische infectieziekten bestrijden

Het project Tropinhi speelt in op de vraag naar nieuwe geneesmiddelen, die tropische infectieziekten (Malaria, Dengue en Zika) bestrijden maar ook de verdere verspreiding ervan tegengaan. Wereldwijd lijden meer dan 500 miljoen mensen aan dergelijke ziekten. Met een geavanceerd testsysteem worden stoffen doorgelicht en doorontwikkeld tot (voorlopers van) medicijnen. Het project wordt uitgevoerd door het consortium Radboud Universiteit en Radboud UMC (Nijmegen, Gelderland), Protinhi B.V. (Gemonde, Noord-Brabant) en TropIQ Health Sciences B.V. (Nijmegen, Gelderland). De totale kosten bedragen ruim € 3,7 miljoen, het totale subsidiebedrag bijna € 1,5 miljoen.

Een overzicht van de goedgekeurde projecten vindt u hier:
Toegekende aanvragen Grote R&D Samenwerkingsprojecten 28 maart 2017

OP Oost 2014-2020

Productvernieuwing is de basis voor behoud en vergroting van de concurrentiekracht en daarmee voor behoud van werkgelegenheid in Oost-Nederland. Het EFRO subsidieprogramma OP Oost 2014-2020 ondersteunt innovatieve ondernemers in de sectoren Agro & Food, Health, High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en Energie- en Milieutechnologie (EMT) inclusief biobased economy. Daarnaast wordt de samenwerking met andere ondernemers, kennisinstellingen, en overheden gestimuleerd.

Terug naar nieuwsoverzicht