Gewijzigde mogelijkheden voor aanvragen Grote R&D samenwerkingsprojecten 3.3

11-7-2017 Gewijzigde mogelijkheden Grote R&D samenerkingsprojecten


Het beschikbare budget voor projectaanvragen onder de noemer Algemene Innovatie is verhoogd en de openstellingstermijn is aangepast. Ook is er een extra openstelling voor Koolstofarme projecten in Gelderland. Voor beide openstellingen is de verdeelsystematiek gewijzigd van tender naar first come first serve.

OP Oost stapt voor de komende openstelling Grote R&D samenwerkingsprojecten af van de tender systematiek. De subsidieaanvragen worden nu beoordeeld volgens de first come, first serve systematiek. Dit betekent dat de aanvragen op volgorde van binnenkomst worden beoordeeld. Is een ingediende aanvraag onvolledig, dan is het mogelijk de ontbrekende informatie aan te vullen. Een aanvraag moet op basis van de beoordelingscriteria nog steeds wel minimaal 70 punten scoren om voor subsidie in aanmerking te komen.

Nieuwe openstellingsdata

Om potentiële aanvragers voor de regeling Grote R&D samenwerkingsprojecten: Algemene Innovatie niet te overvallen met de wijziging van deze verdeelsystematiek is de openstelling verschoven naar 3 oktober 2017 tot en met 28 februari 2018. De openstelling voor Grote R&D samenwerkingsprojecten: Koolstofarme innovatie is van 7 november 2017 tot en met 28 februari 2018.

Beschikbaar budget

Het budget voor Grote R&D-samenwerkingsprojecten: Algemene innovatie is nu vastgesteld op € 14.8 miljoen. Dit is een verhoging van € 5.3 miljoen. Daarnaast is er een budget van € 3.2 miljoen beschikbaar voor Grote R&D-samenwerkingsprojecten op het gebied van Koolstofarme innovatie in Gelderland. Ook voor andere regelingen van OP Oost kunnen nog aanvragen worden ingediend. Bekijk daarvoor de regelingen 2017 op onze website.

Bijlage

Overzicht van regelingen met het beschikbare budget (PDF 270 kB).

Terug naar nieuwsoverzicht