Europese steun voor samenwerkende ondernemers

6-3-2018 Aardappelen

Acht projecten in Overijssel en Gelderland ontvangen een bijdrage uit het Europees subsidieprogramma OP Oost 2014-2020.

De hybride aardappel uit Wageningen, de Thermo Akoestische Cooler in Enschede, de MITeC operatiekamers in Nijmegen en vijf andere projecten ontvangen in totaal ruim 4 miljoen euro subsidie.

Met daarbij de eigen bijdragen van bedrijven is dit een investering van ruim 10,5 miljoen in de economie in Gelderland en Overijssel. Zo werken ondernemers, kennisinstellingen, EU, het Rijk, en de provincies samen aan een slimme en schone economie die zorgt voor duurzame groei en werkgelegenheid in Oost-Nederland.

Nieuwe aardappel uit zaad

Binnen dit project wordt een bevoorradingsketen ofwel supply chain voor de hybride aardappel ontwikkeld. Er is een techniek ontwikkeld die het mogelijk maakt om aardappels te telen op basis van zaad in plaats van pootaardappelen. Daarmee kunnen de eigenschappen van aardappelen worden verbeterd, zoals voedingswaarde, grootte en gevoeligheid voor ziektes. Deze technologie is nu zover gereed dat hybride aardappelrassen doorontwikkeld kunnen worden voor de markt en in de supply chain geïmplementeerd kunnen worden. Het traject voor de ontwikkeling wordt in een samenwerkingsverband gedaan van bedrijven uit Gelderland.

Alternatieve Koeling

In dit project wordt een prototype van een betaalbare warmtepomp ontwikkeld die met behulp van thermoakoestiek (op basis van geluidsgolven) warmte omzet in koeling. Hierbij is geen elektriciteit nodig, wordt geen CO2 geproduceerd en er zijn geen bewegende onderdelen. Omdat er geen gebruik wordt gemaakt van schadelijke F-gassen (superbroeikasgassen) is het een goed alternatief voor bestaande koelsystemen. De terugverdientijd voor klanten is kort.

Proeftuin MITeC operatiekamers

De MITeC operatiekamers van het Radboud UMC behoren tot de meest innovatieve operatiekamers van Nederland. Om voorop te blijven lopen stelt het MITec, in deze proeftuin haar faciliteiten, onder voorwaarden, ter beschikking voor mkb-bedrijven. Zij kunnen hier hun technologie testen en de potentiele voordelen ervan bewijzen. Anderzijds krijgen mkb-bedrijven begeleiding om hun innovaties te verbeteren en onderbouwen om de marktkansen te vergroten.

Hier vindt u een lijst van alle acht projecten en de deelnemende bedrijven.

Terug naar nieuwsoverzicht