Europese bijdrage voor vier duurzame innovaties in Oost-Nederland

16-5-2017 Schone lucht


De ontwikkeling van natuurlijke vezels die gebruikt kunnen worden in mode-, bouw- en sportproducten, een techniek voor het scheiden van CO2 uit rookgassen, een technologie voor de koeling van zonnepanelen en een systeem voor duurzame airconditioning. Voor deze duurzame innovaties is met succes subsidie aangevraagd bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

De Europese Unie, en de provincies Overijsel en Gelderland stellen hiervoor in totaal bijna € 3,5 miljoen beschikbaar. Inclusief de eigen bijdrage van de 18 deelnemende bedrijven en instellingen gaat het om een investering van ruim € 5,7 miljoen in de economie van Oost Nederland. In al deze projecten wordt samengewerkt tussen MKB-ers, grootbedrijven en/of kennisinstellingen.

Schone lucht door CO2 afvang

Binnen het project ‘CAIR’ wordt een techniek ontwikkeld voor het afvangen van CO2 uit de lucht en uit rookgassen. De bedrijven Antecy (Hoevelaken) en Bronswerk Heat Transfer (Nijkerk) ontwikkelen samen met Wageningen University and Research een proefopstelling om een nieuwe technologie op grotere schaal te demonstreren en de volgende stap richting vermarkting te zetten. De afvang van CO2 heeft directe gevolgen voor het verminderen van de uitstoot en de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer. Het terugdringen van deze concentraties is van groot belang om de opwarming van de aarde tegen te gaan en de klimaatverandering die hiermee gepaard gaat. 

Koeling voor zonnepanelen

In dit project Coolpack PV wordt een koeltechnologie voor zonnepanelen ontwikkeld. Door het toepassen van de zogenaamde ‘Coolpack technologie’ wordt de temperatuur van een zonnepaneel lager. Hierdoor neemt de opbrengst per zonnecel toe en wordt de levensduur van de zonnecellen verlengd. Dit resulteert in een hogere opbrengst en lagere kosten in vergelijking tot standaard zonnepanelen. In dit project wordt door Optixolar B.V. (Arnhem) en Kiwa Technology B.V. (Apeldoorn) onderzoek gedaan. Door model- en praktijktesten worden de effecten van koeling op zonnepanelen, de jaarlijkse opbrengst en de levensduur onder diverse omstandigheden onderzocht.

Hier vindt u een overzicht van de goedgekeurde projecten.

OP Oost 2014-2020

Productvernieuwing is de basis voor behoud en vergroting van de concurrentiekracht en daarmee voor behoud van werkgelegenheid in Oost-Nederland. Het EFRO subsidieprogramma OP Oost 2014-2020 ondersteunt innovatieve ondernemers in de sectoren Agro & Food, Health, High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en Energie- en Milieutechnologie (EMT) inclusief biobased economy. Daarnaast wordt de samenwerking met andere ondernemers, kennisinstellingen, en overheden gestimuleerd.

Meer informatie over de openstellingen in 2017 vindt u op: www.op-oost.eu

Terug naar nieuwsoverzicht