Europese bijdrage voor ‘slimme’ kleding

6-12-2018 Hulpmiddelen fysiotherapie

Om fysiotherapeuten te helpen bij de behandeling van mensen die een beroerte gehad hebben, wordt een kledingstuk ontwikkelt dat spieractiviteit meet. Voor dit initiatief ontvangen de partners in het project ‘Get Under The Skin (GUTS)’ één miljoen euro uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Belang van fysiotherapie

Het merendeel van de mensen die worden getroffen door een beroerte houden hier blijvend lichamelijk en/of geestelijk letsel over. De kans op herstel is zes maanden na de beroerte het grootst. Revalidatie door middel van fysiotherapie is in deze periode bepalend en van groot belang voor het herstel bij de patiënt. Behandeling is echter ingewikkeld doordat de gevolgen voor ieder individu anders zijn, afhankelijk van de ernst van de beroerte en het deel van de hersenen dat getroffen is.

Steuntje in de rug

Ter ondersteuning van het revalidatieproces ontwikkelt ‘Get Under The Skin (GUTS)’ een kledingstuk waar sensoren in verwerkt worden. Deze sensoren meten de spieractiviteit en leveren informatie die vervolgens automatisch geïnterpreteerd en geanalyseerd wordt. Fysiotherapeuten krijgen hierdoor gepersonaliseerde informatie van en voor de patiënt. Dit helpt hen bij een effectievere behandeling met meer kans op herstel en lagere kosten voor de gezondheidszorg. 

 Het consortium Twente Medical Systems International (Enschede), Universiteit Twente (Enschede), Sint Maartenskliniek (Nijmegen) en Bard.zo (Ommen) ontvangt een subsidiebedrag van € 1.049.931, de totale kosten van het project bedragen € 2.498.364.

OP Oost 2014-2020

Productvernieuwing is de basis voor behoud en vergroting van de concurrentiekracht en daarmee het behoud van werkgelegenheid in Oost-Nederland. Het EFRO-subsidieprogramma OP Oost 2014-2020 ondersteunt daarom innovatieve ondernemers die samenwerken met andere ondernemers, kennisinstellingen.

Terug naar nieuwsoverzicht