Europese bijdrage voor drie slimme en schone innovaties

27-8-2018 kniegewricht

Medicatie voor wond en kraakbeenherstel in Enschede, slimme e-bikes in Twente en plantenvoeding uit mest in Wageningen. Veertien kennisinstellingen en bedrijven in Gelderland en Overijssel kunnen van start met de doorontwikkeling van hun innovaties. Zij ontvangen hiervoor in totaal bijna € 1,8 miljoen.

Wond- en kraakbeenherstel

In het project ‘Orthros TR’, wordt gewerkt aan de productie van therapeutische antilichamen (eiwitten) voor regeneratieve geneeskunde. Genetisch aangepaste antilichamen worden ingezet voor wondgenezing en behandeling van slijtage van kraakbeen (Osteoartritis). In dit project worden voorstudies gedaan voor de isolatie van de antilichamen en de genetische aanpassing. Daarna wordt het productieproces van de aangepaste antilichamen verder ontwikkeld en gevalideerd. Het consortium Orthros TR B.V. (Apeldoorn), QVQ B.V. (Utrecht), Hy2Care B.V. (Enschede), IAMfluidics B.V. (Enschede) en Universiteit Twente (Enschede). Dit project een ontvangt in totaal een subsidiebedrag van € 916.883. De totale kosten bedragen € 2.292.207.

Proeftuin voor slimme e-bikes

Het project ‘Smart E-bike mobility Twente’ (SET) start een proeftuin voor een ‘slim’ e-bike wegennet rondom de Campus van de Universiteit Twente, omliggende bedrijvenparken en de luchthaven Twente. Men wil de vraag en beschikbaarheid van e-bikes en laadpunten koppelen; snelste routes bepalen, reserveringen automatiseren en betaling na gebruik mogelijk maken. E-bikes worden uitgerust met sensoren; er komen laadpalen zonder netstroom aansluiting; er vindt bewegwijzering via apps plaats. Ook worden ontwikkelingen die het gebruik en de acceptatie van e-bikes versnellen gestimuleerd. De proeftuin is gericht op het testen en demonstreren en staat ook open voor andere ontwikkelaars.
Het consortium E-Bike Nederland B.V. (Cuijk), Sunchip Projects B.V. (Hengelo), TerraTeq B.V. (Enschede), Roviz B.V. (Enschede), Universiteit Twente (Enschede) en Abel Adventures B.V. (Lochem) ontvangt een totaal subsidiebedrag van € 600.000. De totale kosten bedragen € 1.456.573.

Plantenvoeding uit mest

De samenwerkende bedrijven ontwikkelen uit varkens- en/of kippenmest een geconcentreerd nitraatproduct (plantenvoeding) voor de glastuinbouw (NPK-efflulent). Het doel is waarde uit mest te creëren en zo bij te dragen aan het verlagen van het mestoverschot. In het project wordt productieproces van NPK getest en gevalideerd. Omdat de producten uit de mest meer natrium bevatten, dan normaal in de voeding zit, moet ook natrium uit het gietwater verwijderd worden. Hiervoor wordt een installatie ontwikkeld die, in de kas, inline natrium kan verwijderen zonder dat er een afvalstroom ontstaat.  Het consortium Opure B.V. (Wageningen), Triqua International B.V. (Wageningen) en Forteco Services B.V. (Wageningen). Ontvangt voor het project ‘Productie glastuinbouwnutriënten uit mest’ een totaal subsidiebedrag van € 262.259. De totale kosten bedragen € 655.648.

Terug naar nieuwsoverzicht