Europese bijdrage van half miljoen voor Academy het Dorp

7-12-2017 innovatiedag Academy Het Dorp

Siza en Academy Het Dorp willen door vernieuwing in de langdurige zorg, vraagstukken van mensen met een beperking aanpakken.

Onder andere voor de aanstaande herbouw van Het Dorp in Arnhem. Voor dit initiatief ontvangen zij een bijdrage € 500.000 uit het Europees fonds voor Regionale ontwikkeling (EFRO). De totale investering bedraagt ruim 1 miljoen.

MKB doet mee

Belangrijkste doel van het project is het aansporen en ondersteunen van het MKB uit Oost-Nederland om mee te werken aan innovaties in de langdurige zorg. Daarvoor worden bijeenkomsten georganiseerd waarbij MKB’ers, kennisinstellingen, gebruiker en zorgprofessionals elkaar kunnen ontmoeten om vervolgens de kennis en vraagstukken om te kunnen zetten in concrete innovatieve producten en diensten.

Netwerksamenwerking

De Stichting Academy het Dorp is opgericht om belangrijke spelers rondom innovatie in langdurige zorg bij elkaar te brengen. Om tot meer concrete projecten te komen wil men het bestaande netwerk van overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen nu uitbreiden met innovatieve mkb-ers uit de regio. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis en het (bedrijfs)netwerk van Health Valley.

Afgestemd op de gebruiker

Met de deelname van Stichting Siza en patiëntenorganisaties zijn ook zorggebruikers en de hulpverleners belangrijke partners in de samenwerking. De gecombineerde kennis wordt zo optimaal in gezet om nieuwe producten, processen of diensten te ontwikkelen die passen bij de wensen van de zorggebruiker. Dit vergroot de kans op succesvolle innovaties.

Europese bijdrage

Een van de doelstellingen van het EFRO-subsidieprogramma OP Oost 2014-2020 is het stimuleren van de samenwerking tussen mkb-ers en van mkb-ers met universiteiten, hogescholen en grootbedrijven. Hiervoor is subsidie beschikbaar via de regeling ‘Stimuleren Cluster- en Netwerkactiviteiten’. Met behulp van deze regeling kunnen kennisinstellingen hun onderzoek beter afstemmen op de behoefte van Oost-Nederlandse mkb-ers en mkb-ers meer laten profiteren van de aanwezige kennis bij kennisinstellingen. Mkb-ers op hun beurt kunnen elkaars toegevoegde waarde ontdekken, elkaar ondersteunen in het innovatieproces en samen sneller innoveren. Dit versterkt de concurrentiepositie van Overijsselse en Gelderse bedrijven.

Terug naar nieuwsoverzicht