Europa investeert in slimme samenwerking Oost Nederland

11-7-2017 Detail brug


De Cluster- en Netwerkregeling stimuleert samenwerking van mkb, kennisinstellingen en kennispartners zodat zij profiteren van elkaars kunde en informatie.

  • Het project ‘Kunstwerken in control’ ontwikkelt slimme systemen voor betaalbaar onderhoud en beheer van viaducten, aquaducten, keermuren, duikers etc.; de zogeheten kunstwerken in de openbare ruimte. Dit cluster en netwerkproject brengt verschillende mkb bedrijven, kennisinstituten en zo nodig grootbedrijven bij elkaar en stimuleert de samenwerking tussen de traditionele bouw en de informatie- en communicatietechnologie (Internet of Things). Het consortium Twente47 (Enschede), ANTEA Groep (Deventer), Stichting Saxion (Enschede), Universiteit Twente (Enschede) en World Class Maintenance (Breda) ontvangt hiervoor een subsidie van € 387.500. De totale investering bedraagt € 775.000.
  • Bij het project ‘Waardecreatie voor ondernemers vanuit marktperspectief’ organiseren de partners een netwerk dat mkb-ers aanzet tot innovatie. Toeleverende bedrijven wordt tegenwoordig gevraagd om een module of systeemoplossing, hiervoor is coördinatie en samenwerking nodig. Voorbeelden zijn zelfrijdende auto’s, AirBnB etc. In dit cluster- en netwerkproject worden activiteiten georganiseerd die er aan bijdragen om te komen tot succesvolle samenwerking, oplossingen en marktintroducties. Het consortium Stichting AMMON (Enschede, Overijssel), Vereniging Maakindustrie Oost-Nederland (Hengelo, Overijssel) en Stichting Kennispark (Enschede, Overijssel) ontvangt een subsidie van € 499.537 de totale investering bedraagt € 999.075.
  • Het project ‘Specialistische zorg thuis’ onderzoekt hoe mkb-bedrijven en zorgpartijen samen technische oplossingen kunnen realiseren voor zorg aan huis (los van muren en gebouwen). Het verzorgingsgebied van zorgaanbieders wordt hierdoor groter, de kwaliteit(-sbeleving) voor de patiënt verbetert en bedrijven kunnen nieuwe business creëren. Het consortium Health Innovation Park (Zwolle, Overijssel), Isala (Zwolle, Overijssel), RAV IJsselland (Zwolle, Overijssel), Universiteit Twente (Enschede, Overijssel), Roessing Research and Development (Enschede, Overijssel), Roessingh Centrum voor Revalidatie (Enschede, Overijssel) en Vogellanden (Zwolle, Overijssel) ontvangt hiervoor een subsidie van € 428.206 de totale investering bedraagt € 856.413.

Nog volop subsidiemogelijkheden in 2017

Er is voor (mkb) bedrijven en kennnisorganisaties nog voldoende mogelijkheid om in 2017 subsidie aan te vragen. De subsidiemogelijkheden voor Grote R&D samenwerkingsprojecten zijn voor het najaar van 2017 verruimd en aangepast. Voor een toelichting zie: gewijzigde mogelijkheden voor Grote R&D samenwerkingsprojecten 3.3

Terug naar nieuwsoverzicht