Eerste resultaten thematische tender ‘Circulaire economie’

31-10-2017 Schoon water


Ondernemers worden hierbij gestimuleerd tot het ontwikkelen van innovaties waarbij het hergebruik van producten en grondstoffen centraal staat en waarin afval en schadelijke uitstoot naar bodem, water en lucht zo veel mogelijk worden voorkómen. Er zijn twaalf aanvragen ingediend. Twee projecten kunnen nu van start, vier aanvragen zijn nog in behandeling. 

Medicijnresten uit afvalwater ziekenhuizen

Binnen het project UVO wordt een systeem ontwikkeld dat Ozon en UV-licht combineert met de voorzuivering van water om medicijnresten en andere schadelijke stoffen uit afvalwater van ziekenhuizen te verwijderen. Een extra vereiste aan het systeem is dat het ook in andere schakels in de afvalwater-keten, zoals de rioolwaterzuiveringen, toegepast kan worden. Doel is een zo hoog mogelijke waterkwaliteit te realiseren tegen zo laag mogelijke kosten. Het ‘UVO-systeem’ wordt getest bij het Slingelandziekenhuis en de rioolwaterzuiveringsinstallatie van waterschap Rijn en IJssel.

Het consortium Nijhuis Water Technology (Doetinchem), Van Remmen UV Techniek B.V. (Wijhe), Waterschap Rijn en IJssel (Doetinchem), en Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Oost-Achterhoek (Winterswijk) ontvangt een subsidiebedrag van € 275.948.
De totale kosten bedragen € 571.454.

Hergebruik houten kozijnen

Binnen het project Circulaire Kozijn wordt een duurzaam kozijn ontwikkeld waarbij hergebruik en behoud van houtproducten en -grondstoffen centraal staan. Houten kozijnen verliezen hun waarde en kwaliteit onder invloed van temperatuur(schommelingen), licht, vocht, wind, regen, hagel en vervuiling. In dit project worden technieken ontwikkeld waardoor het hout lang de kwaliteit behoudt en er minder schadelijke stoffen vrijkomen en er minder schaarse grondstoffen zoals aluminium benodigd zijn. Bijkomend voordeel is dat er minder onderhoud nodig is.

Het consortium Timmerfabriek Webo B.V. (Rijssen), Teknos Drywood B.V. (Enschede), Kreunen Kunststoffen B.V. (Lochem) Wageningen University (Wageningen, Saxion (Enschede) en SHR (Wageningen) ontvangt een subsidiebedrag van € 738.647.
De totale kosten bedragen € 1.543.109.

Terug naar nieuwsoverzicht