Eerste exemplaar ‘Europa werkt in Oost-Nederland’ uitgereikt

11-5-2017 Mw. Traag overhandigd het erste exemplaar van de terugblik aan dhr. Van Miltenburg


D66 Europarlementariër Van Miltenburg kreeg vandaag uit handen van gedeputeerde Traag van provincie Overijssel het eerste exemplaar aangeboden van de terugblik op het EFRO Programma 2007-2013 ‘Europa werkt in Oost-Nederland’.

In de afgelopen 10 jaar hebben provincie Gelderland en provincie Overijssel het programma EFRO 2007-2013 uitgevoerd en afgerond. Dit was een gezamenlijk subsidieprogramma van de beide provincies, de stedelijke netwerken Zwolle-Kampen Netwerkstad, Stedendriehoek, Netwerkstad Twente, Regio De Vallei en Stadsregio Arnhem Nijmegen. In de terugblik wordt een overzicht gegeven van de verschillende projecten die tot stand kwamen met behulp van geld uit Europa, rijk en regio.

Bekijk hier de terugblik: Europa werkt in Oost-Nederland

207 projecten uitgevoerd

In de EFRO periode 2007-2013 zijn in totaal 207 projecten uitgevoerd en zijn 4257 arbeidsplaatsen gecreëerd. De totale investering die daarmee is gemoeid, bedraagt 531 miljoen euro. Onder de noemer ‘sterkere kenniseconomie, meer ruimte voor ondernemerschap en innovatie’ is steun verleend aan 4165 mkb-bedrijven, zijn 1096 startende bedrijven geholpen en zijn 175 nieuwe samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en kennisinstellingen opgezet in 132 projecten. Onder de noemer ‘een beter innovatieklimaat en aantrekkelijke en leefbare steden’ is steun verleend aan 75 projecten.

Elke euro uit Europa is verdriedubbeld

Mathijs Van Miltenburg, D66 Europarlementariër: “De Europese Unie investeert jaarlijks miljarden in regionale economische ontwikkeling, ook in Oost-Nederland. Het is goed te constateren dat dit beleid heeft bijgedragen aan de economische groei in Oost-Nederland. Maar het is vooral het succes van de ondernemers, kennisinstellingen en overheden die zo nauw hebben samengewerkt. Vanwege de Brexit zal het programma EFRO in de toekomst wellicht minder middelen krijgen. Ik ga mij echter inzetten voor een sterk Europees investeringsbeleid, waarvan alle regio’s en alle inwoners kunnen blijven profiteren. Want een sterk Europa heeft sterke regio’s nodig”.

Annemieke Traag, gedeputeerde voor Energie, Milieu en Europa: “Door slim samen te werken hebben regionale overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven in Oost-Nederland werk gemaakt van innovatie en geïnvesteerd in de economie van de toekomst. De inzet van 164 miljoen euro Europees geld heeft uiteindelijk 367 miljoen euro publieke en private investeringen uitgelokt in Overijssel en Gelderland. Dit komt doordat lokale overheden maar vooral ook het rijk en private partijen flink aan de projecten hebben bijgedragen. Daardoor is elke euro uit Europa uiteindelijk verdriedubbeld. Zeker tegen de achtergrond van een periode waarin de economie met een diepe economische dip te maken had, is dit een prestatie van formaat”.  

Achtergrond informatie over GO-EFRO

Oost Nederland: innovatieregio
De traditionele productie-economie verandert in een kenniseconomie. Innovatie is een drijvende kracht achter deze ontwikkeling. Oost-Nederland is aangemerkt als nationale innovatieregio. Er zijn drie sterke kennisconcentraties op het terrein van voeding, gezondheid en technologie: Food Valley, Health Valley en het High Tech Cluster Twente. Om de concurrentiepositie van Oost-Nederland te versterken, investeerde het Gelders-Overijsselse EFRO-programma ‘GO Gebundelde Innovatiekracht’ in deze kennisclusters.

Terug naar nieuwsoverzicht