EFRO-subsidie draagt bij aan innovatiever mkb

16-11-2018 Prototype GABLE CORE

Met behulp van EFRO-subsidie investeren provincies en lokale overheden in projecten die moeten bijdragen aan een betere kennispositie van en meer innovatie en valorisatie binnen het mkb. Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) toont aan dat hierbij streng maar effectief geselecteerd wordt en dat de meeste projecten de verwachte doelstellingen realiseren.

De EFRO-programma’s selecteren projecten die in potentie bijdragen aan een innovatiever mkb. In de meeste projecten werken mkb’ers en/of kennisinstellingen samen aan kennisdeling en innovatie. Financiering voor projecten die de krachten tussen het bedrijfsleven en kennisinstellingen bundelen, maakt de programma’s uniek in het financieringslandschap. Het onderzoek toont aan dat projecten niet zouden zijn uitgevoerd zonder deze ondersteuning. Een ruime meerderheid van de respondenten verwacht dat zelfstandig financieren of alternatieve financiering vinden, moeilijk zou zijn.

Een voorbeeld
In het OP Oost EFRO-project GABLE werken Gable Systems, NTS-Norma-Mecon (Hengelo OV) en de kennisinstituten Roessingh R&D (Enschede) en Sint Maartenskliniek (Nijmegen) samen om de marktintroductie van de balansrobot GABLE CORE te versnellen. Deze mobiele loop- en balansrobot maakt het mogelijk dat een patiënt, die na een beroerte revalideert, tijdens het trainen vrij door de praktijkruimte wandelt. De GABLE CORE ondersteunt daarbij alleen waar nodig, zodat de patiënt zoveel mogelijk op eigen kracht doet. De robot kan na de revalidatie worden ingezet om door te trainen in een sportschool of fysiotherapiecentrum. Naar verwachting verschijnt GABLE CORE voorjaar 2019 op de markt.

Ambitieuze doelstellingen

De resultaten van het tussentijdse onderzoek tonen ook aan dat de meerderheid van de gefinancierde projecten de doelstellingen succesvol realiseert. De onderzoekers pleiten echter voor ambitieuzere projectdoelstellingen. Professor Dries Faems, coördinator van het onderzoek: “De grote meerderheid van de huidige projecten mikt op het creëren van een gezonde bedrijfsactiviteit die vooral regionaal effect zal hebben. Maar het zijn juist de projecten die als doelstelling hebben om op internationaal niveau toonaangevend te worden, die op lange termijn echt een verschil kunnen maken voor de structurele ontwikkeling van regio’s.” Strenge projectselectie Bij de invoering van de regionale EFRO-programma’s is nadrukkelijk gekozen om te werken met deskundigencommissies waarin onafhankelijke experts projectaanvragen beoordelen. De kwaliteit van de aanvragen blijkt over de jaren heen sterk gestegen. Hierin heeft de deskundigencommissie een belangrijke rol gespeeld volgens de onderzoekers.

Vermindering administratieve last

Respondenten geven aan dat de administratieve druk die de uitvoering van een EFRO-project met zich meebrengt, het realiseren van resultaten kan bemoeilijken of vertragen. De onderzoekers van de RUG adviseren de programmabeheerders en controlerende instanties te werken aan een cultuuromslag. Deze aanbeveling wordt door de provincies meegenomen in een separate evaluatie naar controledruk en programma-uitvoering.

Voor de toekomst

Onderzoekers aan de RUG hebben tussentijds de selectie en uitvoering van de innovatieprojecten binnen het EFRO-programma geëvalueerd. Hierbij zijn data gebruikt van honderden toegewezen en afgewezen projecten. De aanbevelingen worden meegenomen bij de invulling van toekomstige regionale innovatieprogramma’s. 

Download rapport Tussentijdse Evaluatie Kennisontwikkeling en Innovatie binnen Operationeel Programma EFRO 2014-2020

Terug naar nieuwsoverzicht