Deel uw ervaring met het EFRO-webportaal

8-9-2021

Oproep aan begunstigden

Het departement voor regionaal en stedelijk beleid (DG REGIO) wil graag van begunstigden van het EFRO-subsidieprogramma in Oost-Nederland weten welke ervaring zij hebben met de uitwisseling van gegevens via het "EFRO-Webportaal". Tot nu toe hebben enkele begunstigde van ons programma de relevante enquêtevragenlijst ingevuld en ingediend. DG Regio heeft ons verzocht de enquete opnieuw onder de aandacht van begunstigden te brengen. De deadline is verlengd tot 17 september 2021. Hier is de link naar de enquete

Achtergrond

Het doel van de enquête is om informatie en feedback te verzamelen over de elektronische gegevensuitwisselingssystemen (e-Cohesion systemen), die gebuikt zijn door begunstigden om informatie uit te wisselen met de autoriteiten van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en Cohesiefondsautoriteiten (CF) tijdens de programmeringsperiode 2014-2020. Dit onderzoek heeft uitsluitend betrekking heeft op de elektronische gegevensuitwisselingssystemen waarmee de begunstigden hun projectuitvoering en gegevensuitwisseling met de programma-autoriteiten beheren.
Deze enquête heeft geen betrekking op andere systemen die u gebruikt als onderdeel van uw activiteiten met betrekking tot de implementatie of aanvragen van ondersteuning van het EU-cohesiebeleid.

Voor de toekomst

De resultaten van deze enquête  worden gebruikt om de sterke en zwakke punten van e-cohesiesystemen in de hele EU te identificeren en om de beleidsontwikkeling voor de programmeringsperiode 2021-2027 te informeren. Vandaar  dat uw bijdrage aan deze enquête wordt gewaardeerd.

Terug naar nieuwsoverzicht