Blik op de toekomst

11-9-2020 Verrekijker en kompas voor de toekomst

In de afgelopen maanden zijn nog een groot aantal EFRO-subsidieaanvragen ingediend door Kennisinstellingen en Mkb’ers in Overijssel en Gelderland, daar zijn wij blij mee! Het kunnen toekennen van deze subsidies zorgt, juist nu in crisistijd, voor het verder stimuleren van de economie van Oost Nederland.

Met de aanvragen die tot nu toe zijn ingediend hopen we binnenkort ook de laatste, nu beschikbare, middelen te verlenen.

OP Oost 2021-2027

In afwachting van berichten uit Europa over de beschikbare subsidiegelden voor Oost Nederland wordt intussen door collega’s uit de beleidsafdelingen van de provincies hard gewerkt aan het Operationeel Programma voor 2021-2027. Dit programma richt zich ook op innovatie en duurzaamheid en zal voortborduren op het OP van 2014-2020.
Vooralsnog gaan wij ervan uit dat Oost-Nederland voor het regionale EFRO-programma kan rekenen op een bedrag van ongeveer € 80 miljoen EU-gelden voor zeven jaar. We hopen na de zomervakantie 2021 de eerste openstelling voor subsidieaanvragen te doen.

Extra middelen EU-herstelprogramma

In reactie op de Covid-epidemie hebben de EU -regeringsleiders op 21 juli besloten tot het instellen van een herstelprogramma "EU Next Generation". Onderdeel daarvan het is REACT-EU-programma. De extra middelen die hiermee beschikbaar komen worden ingezet voor EU-programma’s in 2021 en 2022. Om een snelle uitvoering mogelijk te maken wordt het extra budget via de huidige EFRO-programma’s uitgegeven. Hiervoor wordt aan het bestaande programma (2014-2020) begin 2021 een nieuwe prioriteit toegevoegd. Waarschijnlijk zal deze prioriteit zich richten op investering ter vergroening en digitalisering van de economie. Dit wordt de komende maanden verder uitgewerkt.
Voor het EFRO-programma Oost-Nederland is maximaal € 40 miljoen beschikbaar. We hopen aan het begin van het 2e kwartaal 2021 de eerste openstelling voor subsidieaanvragen te kunnen doen.

Meer informatie

Begrijpelijk dat u graag meer wilt weten voor wie en wanneer OP Oost de nieuwe subsidiemogelijkheden gaat openstellen. Omdat hetprogramma OP Oost 2021-2027 en de toevoeging van REACT-EU aan OP Oost 2014-2020 nog in opbouw zijn, kunnen we hier helaas nog geen concrete informatie over geven. Zodra er meer duidelijkheid is over REACT-EU of OP Oost 2021-2027 communiceren wij hierover natuurlijk op onze website en in onze nieuwsbrief.

Terug naar nieuwsoverzicht